Stanje muslimanskih škola u BiH 1882/1883 (Rogatica)

Stanje u muslimanskim školama u BiH 1882/1883 godine. Brojno stanje  Sibijan-mekteba, Talebe, Mualima, Medresa po opštinama pokazuje sljedeći tekst iz Novog mualima broj 7. Pogledajte podatke za Rogaticu….

 

 

 

 

 

 

 

Novi mualim broj 7 -oktobar 2001

Prilog pripremio: Mustafa

 

 

 

 

 

Komentariši