S E L A M

Površina opštine Rogatica je golema. Po površini smo vrlo visoko u Bosni. Ali to se u narodu nekako djelilo po krajevima. Spominju se kovanjski, vragolovski, sočićki, kukavički, mesićki, kozićki, borički, osovski, zakomski, slapski itd.

U kraju od Šljedovića prema Drini, živjela je samohrana majka sa jedinkom sinom, koji će izrasti ulijepog momka, al mentano zaostao. Majka ko i svaka majka. Žao joj. Da joj je da mu kako pomogne. Nagovoriše je i ode jednog dana gatari, da joj grah kaže šta da radi. Razbacila ova grah. Ganja ga dole gore po sećiji.

Uze onu jednu skupinu u šaku, nešto prouči i baci pa reče:

 

-Moraš ga ženiti.

 

-Kako ću bona. Nije žensko ni ljudski vidio, a kamoli da živi.

 

-Moraš, uporno tvrdi gatara.

 

Šta će majka, mora sinu pomoći.

Poče tražiti mladu.

Poći će valjda neka. Konta, imam imanje, imamo mala ,pa i neke penzijice. Moglo bi šta ispasti.

Elem nakon nekoliko mjeseci nabasa u drinskom kraju na ženu i čoju koji su imali dosta ženske

čeljadi.

Teško su živjeli. Obradovali se ponudi. Kašika manje. Dogovoriše se i majka je sinu dovede.

Vidi majka da će teško ići. Dovedeno balavo, a njeno mutavo. Krenu u akciju. Obavi razgovor sa mladicom i objasni joj šta biva prve bračne noći.

 

Prihvati mlada sudbinu.

Ubaci sina bez priče mladoj u sobu i utrnu.

Prošla noć .Ništa.

Druga noć.Ništa.

Treća,ništa.

Ode sin pojiti krava, a majka će ti izokola:

-Ama nešto se po noći ne čujete.

Zacrveni se mlada, skupi snagu i tiho progovori:

 

-Majko,on ono ne zna.

-Šta to kažeš!.

-Znači ništa.

-Ništa, tužno reče mlada.

-Pusti ti to meni.Hajde ti u štalu, a ja ću sa njim.

 

Zovnu sina i poče:

-Radiš li ti sine šta?

-Pa vidiš majko da se satrah.Vidi mi na rukama žuljeva.

-Ama nije to.

S mladom. Pa znaš. Muški poso.

 

Zacrvenio se i šuti oborene glave.

Kako ću sad ovo izvesti sa ovim mojim tokmakom.

Skonta.

– Večeras kad ti i žena uđete u svoju sobu ,reci ženi da se skine i da legne.Onda joj reci da

raširi noge ,popni se gore i ubaci na mjesto ono.

– Šta da ubacim?

– Glavu, mamlaze, zaječa majka.

 

Nakon što su večerali namignu snahi da je sve sređeno.

-Hoće li biti majko,progovori snaha tiho.

-Hoće.

Nije prošlo puno vremena i mati zjevajući prozbori:

-Hajte djeco spavati, kasno je.

 

Ustadoše.

Mlada prva uđe,a za njom mladoženja tužnih očiju.

Čim su ušli sjeti se majčina kazivanja, pribra se i progovori.

-Skini se i lezi.Sva usplahirena mlada u tili čas bi ćin-ćiplak.

 

– Raširi noge.Uradi mlada i to.

 

Ne skinuvši se slunto priđe mladoj, nagnu se nad nju, ufati se rukama za koljena i krenu glavom

među noge.

Zasta, podiže glavu i pogleda u zbunjenu mladu:

 

– Poselami mi majku ako se ne vratim !?

 

Sarajevo,maja mjeseca 2011.godine

Aci Tagor 1414

Komentariši