Rakitnica – Pripreme za dovođenje struje i otvor džamije

AKCIJA: Pripreme za dovođenje struje i otvor džamije

Nedjelja, 20.maj 2012. sa pocetkom u 09:00

U nedjelju 20.05.2012 je planirano da se dovrši prokresavanje rute kojom bi trebala da ide NN (niskonaponska mreža), većina posla je završena u akciji 13.05. gdje je bilo prisutno svega 4-5 ljudi iz Rakitnice i nekoliko ljudi koji nisu iz Rakitnice – nažalost opet mal odziv i od onih od koga se najviše očekivalo, nije bilo nikoga jer se radilo prokresivanje prema Brdu), SVI KOJI NISU BILI IMAJU MOGUĆNOST DA SE PRIDRUŽE AKCIJI 20.05. koja će zapoćeti u 9h od Selimove kuće a više informacija možete dobiti od Muje Pašića iz Breze koji bi trebao da vodi akciju br. 032/782-495, u toku sedmice bi trebao da izađe geometar sa Pala da razmjeri i obilježi ako još nešto bude trebalo raskresivati (ako vrijeme bude ok i ako neslažu) ako nebude ništa trebalo onda će se raditi raskresivanje puta od asfalta do džamije (možda i dalje do Hana), molim da obavjestite što više prijatelja, komšija i rodbine. Ahmmed Brankovic

a

 

         
 

Komentariši