Udruženje porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“

 

Poštovani sugrađani,

Obaviještavam Vas da smo formirali Udruženje porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“.

Udruženje je   upisano  u Registar udruženja kod Ministarstva pravde BiH pod registarskim brojem 1256 u knjgu I Registra, dana 10.05.2012. godine.

Ciljevi  i djelatnosti  Udruženja Suza, Plan rada i finansijski izvjestaj za 2012, Okvirni program i plan rada za period 2012 – 2015

 

 


Predsjednica Udruženja Suza je, moja malenkost – Maida Ćurevac, rođena sam u Kozadrama od oca Amira Vražalice i majke Mejre rođene Grabovica, 15.05. 1959. godine. Ekonomski fakultet sam završila 1983. godine u redovnom roku u Sarajevu. Supruga sam poginulog šehida Emira (Avdije) Ćurevac iz ulice Zakula u Rogatici i kćerka nestalog Amira Vražalice u selu Rakitnica. Majka sam i studentice druge godine elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

 

 

Podpredsjednica Udruženja je Alma Čolić – Palalija , rođena 20.05.1978. godine u Rogatici završila Filozofski fakultet 2001. u Sarajevu, kćerka nestalog Sakiba Čolića.

 

Finansijskim poslovanjem Udruženja upravljati će Samira Branković, rođena 31.03.1964. godine u Rogatici , završila Mašinski fakultet 1987. godine u Sarajevu, kćerka nestalog Zijada Brankovića – Sahatdžije.

 

Sekretar Udruženja je Almina Omeragić, rođena 29.11.1982. godine u Rogatici , završila 2008. godine Ekonomski fakultet , kćerka nestalog Himze Omeragića

 


 

Orginalni dokumenti u PDF formatu:

 

Obracanje Predsjednice Udruženja Majde Ćurevac

Plan rada Udruzenja i finansijski plan za 2012 godinu

Okvirni program rada i finansijski plan Udruzenja za period 2012 – 2015 godina

Izjava o pristupanju u clanstvo

 


 

 

 

04. juli 2012. godine

Poštovan sugrađani,

 

Obaviještavam Vas da smo formirali Udruženje porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“.

Udruženje je   upisano  u Registar udruženja kod Ministarstva pravde BiH pod registarskim brojem 1256 u knjgu I Registra, dana 10.05.2012. godine.

Ciljevi  i djelatnosti  Udruženja Suza su: pomoć i koordinacija aktivnosti na pronalaženju nestalih osoba; prikupljanje informacija o sudbini nestalih osoba i formiranje baze podataka; prikupljanje video i audio snimaka, fotografija  izjava i svjedočenja kao i ostalih materijalnih dokaza o nestalim osobama i dostavljanje istih nadležnim organima na postupanje; rad na spiskovima žrtava 1992-1995; obilježavanje stratišta ubijenih i nestalih; organizovanje različitih vidova edukacije članova Udruženja; saradnja i koordinacija sa svim institucijama i drugim organima i organizacijama u BiH i međunarodnim organizacijama, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja Suza; razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima u BiH i inostranstvu; praćenje stanja ljudskih prava; uočavanje pojava kršenja ljudskih prava i zalaganje za zaštitu istih; zalaganje za dijalog različitih kultura, izdavanje knjiga, časopisa, brošura i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja Suza, u skladu sa Zakonom.

Razlozi za formiranje Udruženje su višestruki, a prvenstveni razlog je taj što mnogi naši sugrađani  još uvijek nisu  pronašli  kosti svojih nestalih očeva, braće , sinova, majki i drugih bližih i daljih srodnika.

Te porodice imaju tihu ubitačnu bol  zbog toga i imaju  jaku potrebu da pronađu nestale sa  područja općine Rogatica. Sami, pojedinačno,  to nisu u mogućnosti  uraditi. Nisu to da sada uspjeli uraditi ni sa nadležnim Institutima za nestale  u našoj zemlji.

 

Kroz ovo Udruženje planiramo mobilisali sve zdrave resurse na zemlji,  koji postoje  i osjećaju ovu bol „traženja nestalih“ , želimo mobilisati sve one koji žele pomoći u prikupljanju informacija o mjestima gdje se  kosti  naših najmilijih nalaze, kako bi ih ustupili  nadležnim institucijama i  kako bi stavili  tačku na  bol „nestali“.

 

Mi to možemo uraditi, ali  samo ako to  svi hoćemo. Svi,  iz svih nacija. To nam je  svima  i Božija zapovijest.

 

Pružimo  ruku saradnje svim svojim sugrađanima iz drugih nacija sa područja općine Rogatica. Pogledamo jedni drugima u oči,  pomozimo jedni drugima u pronalaženju nestalih, a organi koji su zaduženi da sude o tome neka rade svoj posao. Skrivanje informacija, osim što je i grijeh, to je i  priznavanje krivnje i saučesništvo u zločinu. Pobijedimo tu ljudsku  manu, zamijenimo je vrlinom. Nek   Božija pravda stavi tačku tamo gdje treba da bude stavljena. Neka se kosti naših najmilijih jednom smire, tamo gdje i treba da je njihov smiraj. Svi smo pojedinačno odgovorni za njhov  nemir. Pokušajmo saprati grižu savjesti, iskoračimo iz pomračenja uma, za sigurno ćemo biti mirniji i  pred  dragim Bogom pravedniji.

 

Pomozimo onima koji su zavedeni od pogrešne politike i pogrešnih vođa, ili zavedeni svojom povremenom ljudskom  slabošću, a koji su uradili loša djela,  da otvore svoje duše i svoja srca da se pokaju i  izađu iz unutrašnje svoje patnje pred vanjski svijet, ne da se bilo ko takvima sveti, no da se pronađu nestali i  da se to nikada više nikome i nigdje ne dogodi.

Svako ljudsko biće zaslužuje dostojanstven,  od dragog Boga podaren, život , zemlju i svijet.

 

Sagradimo zajedno po svim mjestima gdje je ko stradao obilježja istine. Nemojmo bježati od toga. Naučimo nešto iz  toga. Uzdignimo se iznad toga. Životni vijek čovjeka  je tako kratak da mu nisu  potrebna međusobna nacionalna ugrožavanja. Valjda smo u 21. stoljeću shvatili da su svi ljudi na zemlji isti, da su svi potekli od jednog čovjeka i od jedne žene, da su svi braća i sestre, da je moja majka Mejra ( Marija) dobila ime po majci Isa Alehiselama, odnosno Isusa Krista. Pročitajmo, ako treba, i po 3 puta Stari zavjet,  Novi zavjet i uzvišeni  Kur an.  Točak historije nikada nije išao nazad, koliko god to neki pokušavali, on se kreće naprijed.

 

I muslimanske i srpske i hrvatske nestale osobe  zaslužuju dostojanstvena obilježja.

Ali, ako su ti ljudi krivi, bez obzira na njihov nestank, neka se to od strane nadležnih  dokaže,  nek se istorijski i osude, ali samo za učinjene greške.  Nemojmo mi  pokunjene glave istini gledati u oči.

Ne donosimo mi presude. Presude nek donose nadležni neovisni profesionalni neobojeni  organi. Ne ostavljajmo neriješena pitanja, ona su jako opasna.

 

Kao Predsjednica ovoga Udruženja , daću sve od sebe, da Udruženje radi , na što je moguće profesionalniji način. I neću na tome putu stati. Udruženje će  se obraćati za pomoć  svima, na sve četiri strane svijeta, svim ambasadama, svim nadležnim u BiH, svim ljudima dobre volje, ljudima koji  žele  pravde i posla da rade.

 

U ovim zacrtanim ciljevima potrebno je da svaki pojedinac, sa područja Rogatice, da svoj maksimalni, fizički ili finansijski doprinos kako bi smo, konačno jednom znali koliko  nas je stradalo, koliko nas još nema, gdje su nam kosti najmilijih.

Potrudimo se svi da ostvarimo postavljene ciljeve. Učlanimo se u naše Udruženje popunjavanjem sljedeće Izjave:

 

UDRUŽENJU PORODICA I PRIJATELJA

NESTALIH OSOBA „SUZA“

 

IZJAVA

o pristupanju u članstvo

 

 

Ime i prezime: __________________________________

 

Adresa: ________________________________________

 

Kontakt telefon: _________________________________

 

e-mail:  _________________________________________

 

 

 

Ovom Izjavom potvrđujem svoje članstvo  u Udruženje porodica i prijatelja nestalih osoba “Suza”.

 

Ova izjava služi za upis u Registar članova

 

Mjesto i datum: _____________________ Potpis: ____________________

 

Pošaljimo  Izjavu o pristupanju u članstvo na e-mail: almina.omeragic@googlemail.com

 

 


 

Izjavu mozete preuzeti na slijedecem linku: Izjava o pristupanju u clanstvo

 

 


 

 

 

Članarina je minimalno 2 KM mjesečno, a može se uplatiti prema sljedećoj instrukciji:

 

UPLATIO JE: Na primjer:  Mujić Mujo, Titova 7. Tuzla, tel……..

SVRHA DOZNAKE: Uplata članarine ili donacije

PRIMALAC: Udruženje porodica i prijatelja nestalih osoba “Suza”,

RAČUN PRIMAOCA: 1601030000062491,  u Vakufskoj banci d.d. Sarajevo, BiH.

 

 

Članovi Udruženja će moći koristiti sve raspoložive podatke koje Udruženje, shodno materijalnim, finansijskim i tehničkim mogućnostima prikupi, a što će naravno zavisiti od svih nas.

 

Program rada i finansijski plan Udruženja “Suza”se nalazi u prilogu ovoga obraćanja, i ukoliko isti bude podržan od većeg broja naših sugrađana,  objavićemo na rogatica.com Uputstvo i obrasce A, B, C, D, E, F, koji će  svaki naš sugrađanin prema svojoj životnoj situaciji iz perioda 1992-1995. godina popuniti i putem e-maila dostaviti Udruženju radi obrade, a lično ili poštom će dostaviti originalne potpisane obrasce sa unešenim brojem ličnog identifikacionog dokumenta (lične karte ili pasoša) na adresu Udruženja, radi kontrole i potpisa od strane istraživača a radi daljeg korišćenja i deponovanja u arhiv.

 

U nadi da će naši sugrađani, širom svijeta, podržati ovaj predloženi program rada, srdačno ih sve pozdravljam.

 

S poštovanjem,

Predsjednica Udruženja „Suza“

Maida Ćurevac

 

 

 

 


 

 

 

 

UDRUŽENJE PORODICA I

PRIJATELJA NESTALIH

OSOBA „SUZA“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN UDRUŽENJA

PORODICA I PRIJATELJA NESTALIH OSOBA “SUZA” ZA  2012. GODINU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrađivač:

Predsjednica Maida Ćurevac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarajevo, maja  2012. godine

 

 

SADRŽAJ

 

 

 

I   UVOD…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.

 

II   PROGRAM RADA UDRUŽENJA “SUZA” ZA 2012.GODINU………………………………………………………………5.

 

 1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI NA OPREMANJU UDRUŽENJA “SUZA”……………………………………………… 5.

1.1. Nabavka osnovnih sredstava i potrošnog materijala……………………………………………………………… 5.

1.2. Rad na iznalaženju poslovnog prostora…………………………………………………………………………………  5.

1.3. Definisanje baza podataka………………………………………………………………………………………………………5.

 

 1. AKTIVNOSTI NA DONOŠENJU REGILATIVE……………………………………………………………………………………5.

 

 1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI NA TRAŽENJU NESTALIH…………………………………………………………………..6.

 

3.1. Obilježavanje masovnih i pojedinačnih grobnica na području općine Rogatica i obraćanje Institutu za nestale BiH…………………………………………………………………………………………………………  6.

3.2. Obraćanje Međunarodnoj  komisiji za nestale ICMP…………………………………………………………….. 7.

3.3. Obraćanje Federalnom zavodu za statistiku………………………………………………………………………… ..7.

3.4. Obraćanje općini Rogatica za pomoć u pronalaženju nestalih……………………………………………… ..7.

3.5. Obraćanje porodicama stradalih I svim građanima Rogatice radi prikupljanja podataka………..7.

 

 1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI NA SPISKOVIMA ŽRTAVA……………………………………………………………………8.

 

 1. SARADNJA SA VLADINIM I NEVLADINIM ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENJIMA……… ..  9.

 

 1. SARADNJA SA SRDSTVIMA INFORMISANJA………………………………………………………………………………….  9.

 

III   FINANSIJSKI PLAN UDRUŽENJA “SUZA”za 2012. GODINU………………………………………………………….10.

 

 

 

 

 

UVOD

 

Zbog iskazanog nezadovoljstva porodica nestalih osoba dinamikom i rezultatima rada Instituta za nestale osobe, te pravdanje takvih rezultata nedostatkom pouzdanih informacija o lokalitetima masovnih i pojedinačnih grobnica, članovi porodica i prijatelji nestalih osoba u periodu 1992-1995 odlučili su da održe i  održali su 25.10. 2011.godine sastanak sa početkom u 17,15 sati u ulici Fetaha Bećirbegovića broj 31. Sarajevo,  na temu utvrđivanja strategije rada na ubrzanju pronalaska nestalih osoba na prostoru Rogatice.

 

Sastanku su prisustvovale 32 osobe.

 

Nakon iscrpne diskusije jednoglasno je donešen Zaključak da se formira Inicijativni odbor , koji će u roku od 20 dana zakazati Osnivačku skupštinu za formiranje Udruženja za ubrzanje traženja nestalih,  pripremiti Statut, program rada, odluke o utvrđivanju i  izboru u organe, kako bi porodice i prijatelji  nestalih osoba, na Osnivačkoj skupštini odlučili o njihovom usvajanju  i izboru.

 

Inicijativni odbor je odradio postavljeni zadatak i 01.12.2011.godine zakazao Osnivačku skupštinu na kojoj su porodice i  prijatelji nestalih osoba jednoglasno utvrdili i  donijeli:

 

 1. Statut Udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba “Suza”,broj: 01/11 od 01.12.2011. u dva primjerka;
 2. Odluku o osnivanju Udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba “Suza”, broj: 02/11 od 01.12.2011.godine;
 3. Odluku o imenovanju predsjednice Udruženja, broj: 03/11 od 01.12.2011.godine;
 4. Odluku o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje Udruženja u pravnom prometu, broj: 07/11 od 01.12.2011.godine;
 5. Odluku o imenovanju predsjednika i podpresjednika Skupštine Udruženja broj: 06/11 od 01.12.2011.godine;
 6. Odluku o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Udruženja, broj: 05/11 od 01.11.2011. godine ;
 7. Odluku o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Udruženja, broj: 04/11 od 01.12.2011.godine;
 8. Odluku o imenovanju Sekretara Udruženja, broj: broj: 08/11 od 01.12.2011.godine.

 

Imenovana predsjednica Udruženja je 09.01.2012. godine podnijela Ministarstvu pravde BiH Zahtijev za upis u Registar udruženja, donešeni Statut, odluke i:

 

 1. ovjeren potpis ovlašćene osobe za zastupanje Udruženja s ovjerenom fotokopijom lične karte;
 2. primjerak znaka Udruženja;
 3. spisak osnivača Udruženja i ovjerene fotokopije ličnih karata osnivača Udruženja i
 4. Zapisnik sa osnivačke Skupštine Udruženja od 01.12.2011.godine.

 

 

Na osnovu podnešene dokumentacije, Ministarstvo pravde BiH je 10.05.2012.godine donijelo Rješenje o upisu u Registar Udruženja broj: UP08-07-1-26/12 od 10.05.2012.godine i izvršilo upis Udruženja pod registarskim brojem 1256 u Registru udruženja dana 10.05.2012. godine pod nazivom: Udruženje porodica i prijatelja nestalih osoba “Suza”, sa sjedištem u ulici Armaganuša broj 31. Sarajevo, a na osnovu člana 8. i 33. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/01, 42/03, 63/08 i  76/11) i člana 4. stav 1) Pravilnika o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija (“Službeni glasnik BiH”, broj:44/10 i 14/12).

 

Na osnovu navedenog Rješenja Ministarstva pravde BiH, kao i Obaviještenja Federalnog zavoda za statistiku Sarajevo broj: 07-32.5-28433/12, od 25.05.2012. godine izvršen je registar Udruženja u Poreskoj upravi Federacije BiH Kantonalnom poreznom uredu u Sarajevu,  dana 25.05.2012. godine pod identifikacionim brojem: 4201765390001 tako da su, od tog dana,  ispunjene sve pravne pretpostavke za rad Udruženja “Suza”.

 

Finansijske pretpostavke za rad Udruženja ”Suza” ostvariće se uplatama svih koji to žele na transakcijski račun otvore u Vakufskoj banci DD Sarajevo- Ekspozitura Ferhadija. Instrukcije za uplate su sljedeće:

 

 

UPLATIO JE: Na primjer:  Mujić Mujo, Titova 7. Tuzla, tel……..

SVRHA DOZNAKE: Uplata članarine ili donacije

PRIMALAC: Udruženje porodica i prijatelja nestalih osoba “Suza”,

RAČUN PRIMAOCA: 1601030000062491,  u Vakufskoj banci d.d. Sarajevo, BiH.

 

 

Članovi organa Udruženja će se potruditi,  da se u najskorijem roku,  stvore i sve finansijske pretpostavke za funkcionalan rad Udruženja, a te pretpostavke prema članu 19. Statuta Udruženja su prihodi od:

 

 1. Članarina,
 2. Dobrovoljnih priloga, donacija i poklona javnih institucija, fizičkih i pravnih lica kako u gotovini tako i imovini i uslugama,
 3. Državnih subvencija i  ugovora sa državom,  javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima,
 4. Prihoda od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora,
 5. Prihoda stečenih kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja u skladu sa Statutom i
 6. Drugih izvora u skladu sa važećim zakonima.

 

Sredstva Udruženja  će se koristi za opremanje i rad Udruženja “Suza” na obavljanju registrovanih djelatnosti , kao što su:

 

 1. Pomoć i koordinacija aktivnosti na pronalaženju nestalih osoba;
 2. Prikupljanje informacija o sudbini nestalih osoba i formiranje baze podataka;
 3. Prikupljanje video i audio snimaka, fotografija, izjava i svjedočenja kao i ostalih materijalnih dokaza o nestalim i dostavljanje istih nadležnim organima na postupanje;
 4. Rad na spiskovima žrtava 1992-1995;
 5. Obilježavanje stratišta ubijenih i nestalih;
 6. Organizovanje različitih vidova edukacije članova Udruženja;
 7. Saradnja i koordinacija sa svim institucijama i drugim organima i organizacijama u BiH i međunarodnim organizacijama radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 8. Razmjena iskustava sa istim ili  sličnim udruženjima u BiH i  inostranstvu radi ostvarivanja ciljeva Udružnja;
 9. Praćenje ljudskih prava, uočavanje pojava kršenja ljudskih prava i zalaganje za zaštitu istih;
 10. Zalaganje za dijalog različitih kultura;
 11. Izdavanje knjiga, časopisa, brošura i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, u skladu sa Zakonom.

 

II  PROGRAM RADA UDRUŽENJA “SUZA” ZA 2012. GODINU

 

 

U skladu sa članom 9. Statuta Udruženja i Programom rada Udruženja za period 2012-2015 godina, definisne su i predstavljene programske aktivnosti za rad Udruženja u 2012. godini kroz šest logički srodnih grupa (poglavlja) koja trebaju, uporednom implementacijom, stvoriti pretpostavke za efikasno funkcionisanje Udruženja, a to su:

 

 

 1. Programskih aktivnosti na opremanju Udruženja;
 2. Aktivnosti na donošenju regulative;
 3. Programske aktivnosti na traženju nestalih;
 4. Programske aktivnisti na spiskovima žrtava 1992-1995;
 5. Saradnja sa vladinim i  nevladinim organima i organizacijama;
 6. Saradnja sa sredstvima informisanja u cilju promocije rada Udruženja.

 

 

 1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI NA OPREMANJU UDRUŽENJA

 

1.1.Nabavka osnovnih sredstava i potrošnog materijala

 

Obzirom da se Udruženje nalazi na samom početku svoga rada neophodno je izvršiti nabavku elementarnih osnovnih sredstava i potrošnog materijala za rad kao što su nabavka poštanskog sandučeta, telefona, kompjutera – laptopa, fotoaparata, kamere, opreme za audiovizualno snimanje, nabavka knjiga za ulaznu i izlaznu poštu, poslovnih knjiga, knjiga za vođenje evidencija o nestalim, pronađenim, knjiga za vođenje članstva Udruženja i dr.

 

1.2. Rad na iznalaženju poslovnog prostora

 

Adekvatan i kvalitetan poslovni prostor predstavlja veoma važan faktor za stručno i efikasno obavljanje poslova Udruženja. Prostor u ulici Armaganuša 31. Sarajevo, gdje je sada sjedište Udruženja,  je privatni  stambeni protor Predsjednice Udruženja. Taj prostor je samo privremeno rješenje, i predložen je kao prelazno rješenje dok se ne stvore finansijske pretpostavke za finansiranje troškova smještaja Udruženja na drugoj lokaciji. Udruženje će u 2012. godini raditi na stvaranju potrebnih finansijskih pretpostavki za stvaranje boljih smještajnih uslova za rad Udruženja.

 

1.3. Definisanje baza podataka

 

Da bi rad Udruženja bio djelotvoran i pouzdan potrebno je da organi Udruženja u 2012. godini  utvrde i definišu elementarne osnove podatke koje će prikupljati, to znači da  na samom početku dobro definišu baze podataka koje treba da vodi Udruženje, kao i konkretizirati osobe koje  su zadužene za konkretne poslove.

 

 1. AKTIVNOSTI NA DONOŠENJU REGULATIVE

 

Svi organi Udruženja trebaju u 2012. godini donijeti ,sve, Statutom predviđene pravilnike, poslovnike i odluke, pojedinačno, kako je ko, po Statutu, nadležan:

 

2.1.    Prema članu 12. Statuta Udruženja, Sekretar Udruženja  vodi Spisak (evidenciju) članova. Po istom članu Udruženje treba definisati pristupnicu, koju će definisati Predsjednica  Udruženja;

2.2.    Prema članu 16. Statuta Udruženja,  UO Udruženja  treba donijeti Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti;

2.3.    Prema članu 18. Statuta Udruženja, Udruženje (Sekretar)  vodi evidenciju istupanja iz Udruženja;

2.4.    Prema Članu 22. Statuta Udruženja  potrebno je da Predsjednik i  Podpredsjednica Skupštine sačini Poslovnik o radu Skupštine;

2.5.    Prema članu 27. Statuta Udruženja, potrebno je da Predsjednik i  Podpredsjednik Skupštine sačini Finansijski plan Udruženja;

2.6.    Prema članu 27. Statuta Udruženja, Predsjednica udruženja treba da sačini godišnji program i plan rada Udruženja, a da isti usviji Skupština Udruženja;

2.7.    Prema članu 27.Statuta Udruženja,  Predsjednik i Podpredsjednik Skupštine  treba da sačine Odluku o visini članarine i da istu predlože Skupštini na usvajanje;

2.8.    Prema članu 30. UO treba da sačini i donese Odluku o upotrebi sredstava;

2.9.    Prema članu 30. UO treba da sačini i donese Odluku o formiranju komisija, odbora, stručnih timova i  sekcija radi realizacije postavljenih ciljeva Udruženja;

2.10.Prema članu 42. Predsjednik udruženja inicira i predlaže UO akte i odluke I podnosi Izvještaj o

radu Udruženja  Skupštini;

2.11. Prema članu 46. Statuta Udruženja, Sekretar Udruženja  obaviještava o sastancima Udruženja,

vodi zapisnik sa istih, prima pristupnice za članstvo i vodi evidenciju članova Udruženja na

propisanom obrascu. Sekretar prikuplja i vodi evidenciju o članarini;

2.12. Prema članu 22. Statuta Udruženja, UO donosi Pravilnik o čuvanju i upotrebi pečata.

 

Pored navedene regulative, koju treba u 2012.godini donijeti,  po pojedinim  organima Udruženja, svi članovi Udruženja  biti će u stalnoj informativnoj i pisanoj komunikaciji radi blagovremenog obraćanja Udruženja državi, entitetima, općini i javnim institucijama radi traženja subvencija, kao i konstantno raditi na poboljšanju formulacijske komunikacije iz ove oblasti, kako bi stvorili, barem, minimalne finansijske pretpostavke za uspješan rad Udruženja “Suza”.

 

 1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI NA TRAŽENJU NESTALIH

 

3.1.    Obilježavanje masovnih i pojedinačnih grobnica na području općine Rogatica  i obraćanje Institutu za nestale BiH

 

Da bi Udruženje moglo raditi na ubrzanju pronalaska nestalih, odnosno, pružati institutima I organizacijama koje se time bave, nedostajuće informacije o mjestima masovnih I pojedinačnih grobnica, Udruženje treba formirati bazu podataka nestalih osoba sa područja općine Rogatica.

 

Iz tih razloga neophodno je da se Udruženje obrati Institutu za nestale osobe BiH radi dostavljanja spiska evidentiranih nastalih osoba sa područja općine Rogatica u tom Institutu, kako bi Udruženje pokušalo preko svoga članstva i simpatizera utvrditi, da li su svi nestali sa područja općine Rogatica i prijavljeni, tom  Institutu.

 

Da bi  Udruženje moglo tragati za informacijama o nestalim, a još ne pronađenim osobama, od Instituta, takođe,  treba tražiti spisak nestalih, a pronađenih, kao i spisak nestalih,  a ne pronađenih osoba.

 

Prema članu 20. Zakona o nestalim licima ( “Službeni glasnik BiH” broj 50/04)  porodice nestalih lica ili njihova udruženja mogu da zatraže da se mjesta ukopa i iskopa ( pojedinačna ili zajednička mjesta) obilježe, bez obzira na broj žrtava, odnosno, nestalih lica. Obilježavanje mjesta ukopa i iskopavanja realizuje se nakon što nadležni organ za traženje nestalih lica izda uvjerenje- potvrdu da je na predloženom lokalitetu za obilježavanje izvršeno iskopavanje tijela, odnosno da je postojala grobnica.

 

Na osnovu prethodnog, Udruženje će podnijeti  Institutu Zahtijev za izdavanje uvjerenja( potvrda), svih  lokaliteta gdje je do sada  izvršeno iskopavanje tijela, odnosno, gdje je  postojala grobnica, masovna ili  pojedinačna, da bi Udruženje moglo da obilježi sve grobnice i utvrdi godišnji kalendar zajedničkog  odlaska i dostojanstvenog zajedničkog obilježavanja .

 

U prvoj godini svoga formiranja Udruženje “Suza” planira uraditi projektno-tehničku dokumentaciju, kao i izgradnju pristupnog puta i spomen ploču nestalim, ubijenim i  pronađenim od strane Instituta za nestale BiH, u masovnoj grobnici u selu Kozadre (sedam pronađenih), radi  redovnog godišnjeg obilježavanja.

 

Udruženje “Suza” ,takođe, planira i izgradnju spomen ploče u selu Kozadre kao znak sječanja na dan napada, ubijanja, zarobljavanja,  ranjavanja,   protjerivanje svih  njegovih stanovnika  i do temelja rušenja i  paljenja njihovih objekata i kuća, a to je  02.08.1992.godine.

 

3.2.    Obraćanje Međunarodnoj komisiji za nestale osobe ICMP

 

Udruženje će, od Međunarodne komisije za nestale( ICMP),  potražiti svaku ICMP-u  raspoloživu, moguću,  pomoć  da bi ostvarilo svije programske ciljeve. Pored  evidencija, lokacija i raspoloživih podataka o nestalim i stradalim osobama kojima raspolaže Međunarodna komisija za nestale,  Udruženje  će tražiti i finansijsku pomoć za opremanje i realizaciju ciljeva Udruženja.

 

Udruženje će,  takođe,  biti na usluzi i pružati sve neophodne informacije i raspoložive podatke,  kako Međunarodnoj komisiji za nestale, tako i svim nadležnim institucijama za traženje i  procesuiranje nestalih  i  stradalih u BiH u periodu  1992-1995 godine.

 

3.3.     Obraćanje Federalnom Zavodu za statistiku

 

Da bi programski zadaci, na ažuriranju spiskova žrtava 1992-1995 godina, bili sistematično obrađeni, Udruženje će se u 2012. godini obratiti Federalnom zavodu za statistiku  Sarajevo, sa molbom da mu se dostavi  posljednji popis koji je odrađen u Rogatici  u 1991. godini,  u tvrdoj i elektronskoj formi,  kako bi  moglo pouzdano  odraditi i utvrditi  spisak žrtava u proteklom ratu za porodice ali i  za Institut za istraživanje ratnih zločina.

 

3.4.    Obraćanje općini Rogatica za pomoć u pronalaženju nestalih

 

Poštujući Zakon o nestalim licima BiH (član 3. “pravo da se zna”, član 4. “obaveza osiguranja informacija”, član 5. ”način razmjene informacija”, član 6. “obaveznost razmjene i saradnja”, član 23. “zaštita podataka”),  Udruženje “Suza” će se obratiti općinskim organima u Rogatici  po “osnovu obaveze osiguranja informacija” da se dostave imena predsjedavajućih kriznih štabova u predratnom i  ratnom periodu  i imena učesnika u pojedinim akcijama i operacijama na mjestima pojedinačnih i masovnih stradanja, kako bi isti pružili informacije o mjestima njihovih stradanja i mjestima  posmrtnih ostataka.

 

3.5.    Obraćanje porodicama stradalih i svim  građanima Rogatice radi prikupljanja podataka

 

Činjenica je da su porodice stradalih sa područja općine Rogatica,  preumorne od silnih istražitelja, ali je I još žalosnija činjenica da se ni nakon 20 godina od od tih stradnja, još uvijek pouzdano ne zna broj pginulih, ranjenih, nestalih i protjeranih i izbjeglih sa područja općine Rogatica. Mislim da je ovo Udruženje poslednja šansa da se taj posao pouzdano odradi.

 

Naravno, to neće zavisiti samo od Udruženja i njegovih organa. Ukoliko se svaki pojedinac, prvenstveno prijeratni građanin sa područja općine Rogatice, maksimalno ne potrudi, kako   fizički tako i materijalno, kako oni unutar BiH, tako i oni u dijaspori, kako oni koji imaju stradalog, tako i oni koji nemaju, ali su protjerani ili izbjegli,  ne može se očekivati , da će  naši parcijalni pokušaji u Udruženju biti dovoljni.

 

Obraćam se posebno porodicama koje imaju poginulog, ranjenog ili nestalog da iskažu istražiteljima dovoljnu dozu sabura, prilikom davanja podataka. Ako mi, stradale porodice, nećemo davati podatke niko ih ne može ni prikupiti. Mi smo porodice stradalih svakako,  gubitnici, i mi nemamo što više izgubiti, a posebno kriti. Zato pružimo ruku saradnje svima koji traže podatke, nemojmo samo “računati koliko će ko zaraditi na našoj muci”, jer niko, ama baš niko,  izgleda u ovoj zemlji nije nadležan da utvrdi spiskove stradalih sa područja  naše općine, osim svih nas samih. A ti, pouzdani spiskovi, su pravno, ali i istorijski neizmjerno jako  važni.

 

Isto tako nemojmo očekivati od ovih vrijednih požrtvovanih ljudi u ovome Udruženju, da oni trebaju besplatno trkati tamo ili ovamo. Oni nisu tu, da se obogate,  dok je autor ovoga projekta  na čelu ovoga Udruženja, ali zasigurno nisu ni besplatne sluge kojima će neki iz udobnih fotelja, daljinskim upravljačima, bez finansijske refundacije dijeliti zadatke.

 

Svi opravdani troškovi, koje u obavljnju propgramskih zadataka budu napravljeni, treba i da budu plaćeni, kao i naknade ljudima za utrošeno vrijeme.

 

 1. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI NA SPISKOVIMA ŽRTAVA

 

Činjenica da niti jedno pravno ili  fizičko lice ne raspolaže pouzdanim spiskovima sa jedinstvenim  matičnim brojevima stradalih stanovnika općine Rogatica u ratnom periodu  1992-1995 godina, datih od neposrednog srodnika ili komšije sa identificiranim dokumentom, što je osnova za dokazivanje bilo kakvog stradanja, je dovoljan razlog, da  Udruženje  poduzme sve neophodne korake da se takav spisak sačini.

Kao najbolja osnova  za taj istorijski korak, mislim, da je Projekat  sa Univerziteta u Sarajevu Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo na čelu sa prof. Smailom Čekićem koji je prije 2-3 godine okupio 100-tinjak  rogatičana na obuku za sticanje zvanja Istraživač za prikupljanje podataka na naučnoj osnovi za Naučnoistraživački projekat “GENOCID U GORNJEM PODRINJU 1941-1945 I 1991-1995”.

Tada su učesnicima podijeljene Popisne liste za svako selo i svaku ulicu, koji je radio Republički zavod za Statistiku 1991. odine. Te liste su najtačniji i najbolji vodić za popis stradalih, kako  niko  nikada ne bi mogao da obori ili ospori prikuplene podatke, a što se često na sudovima događa. Uz popis su podijeljeni i kompleti  obrazaca kako slijedi:

 

I OBRAZAC “A” JE ZA: 

 

1. ubijene;

2. ranjene;

3. trajno nestale.

 

II OBRAZAC “B” JE ZA:

 

zarobljene (u školi, kući, garaži), za one koji su živi;

 

III OBRAZAC “C” JE ZA:

 

za zaštićene objekte u privatnoj i društvenoj svojini u ulici koja se obrađuje;

 

IV OBRAZAC “D” JE ZA:

 

Masovne grobnice za 3 i više lica u području koje istraživač obrađuje;

 

V OBRAZAC “E” JE ZA:

 

Masovni zločin

 

VI OBRAZAC “F” JE :

 

Evidencioni list protjeranih (za njih nisu potrebni iscrpljujući podaci kao npr JMB i sl)

 

Udruženju “Suza” bi bilo najjeftinije i  najbolje  ,da  kada se steknu materijalno tehnički i  finansijski uslovi,  (ili ako se javi dovoljan broj  entuzijasta), da  Udruženje nastavi sa ovim projektom tako da  u budućnosti skenira  i objavi  sve ove obrasce putem rogatica.com ili na neki drugi način, da građani sa područja općina Rogatica, ma gdje bili, popune njima odgovarajuće obrasce i da ih dostave  nadležnom istraživaču,  radi provjere, identifikacije i  potpisivanja .

 

Ovaj Projekat je stao, jer nema novca za njega. Istraživači nisu u mogućnosti  da o svom trošku hodaju i prikupljaju podatke. Predsjednica Udruženja je selo  Kozadre odradila i poslala Institutu besplatno. Taj posao je trajao cijelo ljeto.  Iz tih obrazaca crpljeni su svi  ovi i drugi potrebni podaci.Čak su isti, zbog nedostatka drugih pouzdanijih podataka, korišteni i u Haškom tribunalu. Predsjednica Udruženja je odradila  skoro cijelu ulicu Zakula, a onda je  i sama stala, jer niko za ovo ne pokazuje interes. U ovom poslu su osim sadašnje predsjednice angažirani i mnogi drugi rogatičani, ali bez novca, i bez pokrića troškova,  nisu mogli “naprijed”.

 

Predsjednica pouzdano zna,  koliko je vremena,  truda, strpljenja, benzina, i svega  drugog,  bilo potrebno, dok je  na tome radila, i još uvijek  pokušava da “gura” ovaj dobro osmišljen projekat. Ali,  Predsjednica kao vođa projekta  se nada da ćemo to, ako ovaj Program bude podržan,  i završiti. Zato molimo sve one koji ne mogu na ovome,  fizički  da rade,  iz bilo kojeg razloga,  da  projekat  finansijski podrže,  one koji to mogu i  hoće. To je za nas sve jako važno.

 

Planirano je da sesvima  članovima Udruženja  podije po jedna (njihova) ulicu ili selo zajedno sa obrascima i statističkim popisom iz 1991. godine kako bi smo završili taj započeti Projekat, ali samo uz uslov,  da svi troškovi budu svima nadoknađeni. Istu  šansu dobiće i  svi dobrovoljci, koji  to žele odraditi. Najbolje i najjednostavnije  je za projekat  i za istraživača da radi onu ulicu ili selo u kojem je stanovao i čije je stanovnoke poznavao.

 

 1. SARADNJA SA VLADINIM I NEVLADINIM ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENJIMA

 

Za uspiješnost  rada Udruženja, od izuzetne je važnosti, dobra suradnja,  stručna i finansijska  pomoć  Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva za raseljena lica i izbjeglice FBiH, Vijeća Ministara BiH,  Vlade FBiH, Ministarstva financija BiH i FBiH, Ministarstva sigurnosti BiH, pravnih i fizičkih lica koja mogu i  žele subvencionirati  naše  Udruženje, kao i svih drugih organa i organizacija i sudionika koji se dotiču ove problematike. Udruženje će se pismeno svima obratiti.

 

Udruženju Suza  je, od izuzetne važnosti i  uspostava tijesne saradnje sa nevladinim organizacijama. Ova saradnja se ogleda u aktivnostima  Udruženja koje planira uspostaviti  sa nevladinim organizacijama  iz različitih dijelova BiH,  koje su  u svojim aktivnstima  ocjenjene kao vrlo uspješne.

 

Saradnja sa međunarodnim organizacijama  je neophodna za ostvarivanje programskih ciljeva ovoga Udruženja. Udruženje će nastojati da uspostavi dobru saradnju sa svim međunarodnim organima i organizacijama, ambasadama, konzulatima i predstavništvima, koji mogu da osjete i razumiju ovu problematiku.

 

 1. SARADNJA SA SREDSTVIMA INFORMIRANJA

Veliku nadu Udruženje “Suza” polaže u sredstva informiranja. Dobra saradnja sa njima pruža  brzu, ekonomičnu  i jednostavnu mogućnost komunikacije i prikupljanja podataka. Ovo Udruženje je, i plod dobre informatičko tehničke  i komunikacijske  saradnje. Današnje tehničke mogućnosti su, porodicama koji traže svoje nestale šansa. Dobra saradnja na rogatica.com je osnova za uspijeh ostvarenja programskih ciljeva.

Udruženje će nastojeti da se materijalnio tehnički što bolje opremi i  izgradi što je moguće bolje odnose i saradnju kako sa rogatica.com, tako i sa Dnevnim avazom, TV Hayatom i svim drugim koji nam pruže priliku za dobru  saradnju.

 

Udruženje “Suza” planira otvoriti i održavati svoju Web stranicu, kada se za to stvore finansijske i materijalno tehničke mogućnosti.

 

 

III   FINANSIJSKI  PLAN UDRUŽENJA ZA 2012. GODINU

 

 

1.1. Plan prihoda  za 2012. godinu

 

 

Planirani prihodi i u 2012. godini  se zasnovani su  na potrebama Udruženja “Suza” u skladu sa Planom i programom rada Udruženja “Suza”  za 2012. Godinu

 

Ukupno planirani prihodi Udruženja “Suza” za 2012. godinu iznose 38.000 KM i sastoje se od prihoda od članarina, donacija i subvencija.

 

Iz narednog tabelarnog pregleda mogu se sagledati svi planirani prihodi i rashodi po pojedinim kontima za 2012. godinu:

 

 

– u KM-

 

KONTO

 

PRIHODI-NAKNADE I RASHODI

Ostvareno u

2011.

Plan za

2012.

 

Indeks u %

 

 

A.UKUPNO PRIHODI

 

0

 

38.000

 

410

 

Prihodi od članarina

 

0

 

3.000

411

Prihodi iz budžeta – subvencija

0

20.000

412

Humanitarni prihodi od donacija

0

15.000

417

Prihodi od vlastite aktivnosti

0

418

Ostali prihodi

0

419

Raspored prihoda

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. UKUPNI RASHODI

 

0

 

37.000

 

000

 

Opremanje ureda: komjuter,tel,post sand

 

0

 

10.000

400

Materijal i energija

0

5.000

401

Usluge PTT, bankarske, knjgovodst i dr

0

1.000

402

Primanja angažovanim

0

2.000

403

Amortizacija

0

0

404

Kamata i premije osiguranja

0

0

405

Putni troškovi

0

5.000

406

Projektni rashodi

0

10.000

407

Porezi i doprinosi

0

0

408

Ostali rashodi

0

4.000

409

Raspored rashoda

0

0

 

 

C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)

 

0

 

 

1.0000

Ukupan broj članova Udruženja

0

125

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Plan rashoda za 2012. godinu

 

Obzirom da je Udruženje “Suza”, registrovano kod  Ministarstva pravde BiH dana 10.05.2012. godine i da se nalazi na samom početku svoga materijalno tehničkog opremanja i rada,  neophodna su mu sredstva za nabavku osnovni sredstava za početak rada, kao što su kompjuter, telefoni, kamera, foto aparat, audio vizualna oprema, poslovne knjige i  knjige protokola, osnovnih troškova prevoza, objave u “Službenom glasniku BiH”, PTT troškova , takse za registraciju i ostalih opravdanih troškova vezanih za samu djelatnost Udruženja.

 

U prethodnom tabelarnom pregledu takođe su dati  predviđeni  troškovi (rashodi) Udruženja “Suza” u 2012.godini, koji se planiraju pokriti predviđenim finansijskim prihodima za tu godinu.

 

 

Broj: P-04-2/2012

31.05.2012. godine                                                                                                  Predsjednica

Sarajevo                                                                                                            Maida Ćurevac, s.r._________

 

 Na osnovu čalana 27. Statuta Udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“, stava 4. Skupština  Udruženja porodica i prijatilja nestalih osoba „Suza“ , na 2. Sjednici, održanoj ……..juna 2012. godine, na prijedlog Predsjednice Udrženja porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“, donosi

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTU NA  PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN UDRUŽENJA PORODICA I PRIJATELJA NESTALIH OSOBA „SUZA“ ZA  2012. GODINU

I

 

Daje se saglasnost na Program rada i finansijski plan Udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“ za 2012. godinu.

II

 

Okvirni program rada i finansijski plan  iz tačke I Odluke je sastavni dio ove Odluke.

 

III

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se članovi Udruženja „Suza“,  svako u okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

Broj: SU-01-2/2012                                                                                                                   Predsjednik

Sarajevo, ……… juna 2012.godine                                                                                           Fadil Lutvić

 

 

 


 

 

 

 

 

 

UDRUŽENJE PORODICA I

PRIJATELJA NESTALIH

OSOBA “SUZA”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKVIRNI PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN UDRUŽENJA

PORODICA I PRIJATELJA NESTALIH OSOBA “SUZA”

ZA PERIOD  2012-2015  GODINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrađivč:

 

Predsjednica Maida Ćurevac

 

 

 

 

 

 

Sarajevo, maja  2012. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1. UVOD

 

 

Zbog iskazanog nezadovoljstva porodica nestalih osoba, rezultatima rada, prvenstveno, Instituta za traženje nestalih osoba, ali i drugih nadležnih u BiH u proteklih 15 godina, kao i pravdanja nepronalaženja nestalih, nedostatkom pouzdanih informacija o lokalitetima pojedinačnih i masovnih grobnica, porodice i prijatelji nestalih sa područja  Rogatice,  donijele su Odluku o formiranju Udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba “Suza “ radi  traženja i pojačanja traženja nestalih.

 

Broj Odluke o osnivanju Udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba “Suza” sa područja općine Rogatica je:02/11 od 01.12.2011.godine.

 

Dakle, Udruženje je prvenstveno formirano da bi se ubrzao proces traženja nestalih, odnosno, da se radi na prikupljanju informacija o lokacijama grobnica i da se iste ustupe nadležnim institucijama.

 

Poštujući Zakon o nestalim licima BiH (član 3. “pravo da se zna”, član 4. “obaveza osiguranja informacija”, član 5. ”način razmjene informacija”, član 6. “obaveznost razmjene i saradnja”, član 23. “zaštita podataka”) Udruženje “Suza” je definisalo kroz svoj Program rada, poslove i zadatke u skladu sa Zakonom o nestalim licima BiH, a koje ne derogiraju rad Instituta BiH već mu pomažu u radu.

 

 

 1. 2. PROGRAM RADA UDRUŽENJA ZA PERIOD 2012-2015 GODINA

 

 

Program rada Udruženja za  period 2012-2015. godinu donosi se na početku mandatnog perioda.

 

Program rada u ovom mandatnom periodu obuhvata:

 

 1. Pomoć i koordinacija aktivnosti na pronalaženju nestalih osoba;
 2. Prikupljanje informacija o sudbini nestalih osoba i formiranje baze podataka;
 3. Prikupljanje video i audio snimaka, fotografija, izjava i svjedočenja kao i ostalih materijalnih dokaza o nestalim i dostavljanje istih nadležnim organima na postupanje;
 4. Rad na spiskovima žrtava 1992-1995;
 5. Obilježavanje stratišta ubijenih i nestalih;
 6. Organizovanje različitih vidova edukacije članova Udruženja;
 7. Saradnja i koordinacija sa svim institucijama i drugim organima i organizacijama u BiH i međunarodnim organizacijama radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 8. Razmjena iskustava sa istim ili  sličnim udruženjima u BiH i  inostranstvu radi ostvarivanja ciljeva Udružnja;
 9. Praćenje ljudskih prava, uočavanje pojava kršenja ljudskih prava i zalaganje za zaštitu istih;
 10. Zalaganje za dijalog različitih kultura;
 11. Izdavanje knjiga, časopisa, brošura i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, u skladu sa Zakonom.

 

 

Udruženje nije formirano da bi se tražili samo Bošnjaci, već i nestali Hrvati i Srbi.

 

U Udruženju se nalaze iskusni i visokoprofesionalni ljudi koji nisu opterećeni s tim da će biti pronađena grobnica Srba, Hrvata ili Bošnjaka.

 

 

 Svi podaci do kojih dođu službenici Udruženja biće profesionalno obrađeni i dostavljeni Tužilaštvu BiH i Institutu za nestala lica BiH.

 

 3. FINANSIJSKI PLAN ZA PERIOD 2012-2015

   

  Zakonom o nestalim licima (“Službeni glasnik BiH”, broj: 50/04 članom 19. utvrđeno je da nadležne vlasti u BIH, u skladu sa ovim zakonom, imaju obavezu da zahtijeve za finansijsku i tehničku pomoć saveza/udruženja porodica nestalih lica prioritetno razmotre i prema finansijskim mogućnostima dodijele pomoć ako ponuđeni programi  ili projekti  ispunjavaju propisane kriterijume za dodjelu pomoći.

   

  Statutom Udruženja “Suza” članom 19. predviđena je naknada od članstva čija će se visina utvrditi Odlukom Skupštine Udruženja. Istim članom Statuta je utvrđeno da će se Udruženje “Suza” finansirati donacijama i subvencijama države.

  U skladu sa naprijed navedenim,  sačinjen je Okvirni  finansijski plan prihoda i rashoda za period 2012- 2015. godine, koji je baziran na planiranoj mjesečnoj naknadi u članstvu Udruženja “Suza” do 2 KM mjesečno, startnim brojem od 125 članova Udruženja “Suza” i planiranim rastom prihoda i rashoda od 10% godišnje. Istom stopom planiran je i rast učlanjenja..

   

  Tako planirani prihodi i rashodi za, mandatni, okvirni finansijski plan za period 2012-2015 prema opisanom načinu planiranja izgleda kako slijedi:

   

  – u KM-

   

  KONTO

   

  PRIHODI-NAKNADE I RASHODI

   

  2012.

   

  2013.

   

  2014.

   

  2015

   

  UKUPNO

   

   

  A.UKUPNO PRIHODI

   

  38.000

   

  41.800

   

  45.980

   

  50578

   

  176.358

   

  410

   

  Prihodi od članarina

   

  3.000

   

  3.300

   

  3.630

   

  3.993

   

  13.923

  411

  Prihodi iz budžeta – subvencija

  20.000

  22.000

  24.200

  26.620

  92.820

  412

  Humanitarni prihodi od donacija

  15.000

  16.500

  18.150

  19.965

  69.615

  417

  Prihodi od vlastite aktivnosti

  418

  Ostali prihodi

  419

  Raspored prihoda

   

   

   

   

   

   

   

   

  B. UKUPNI RASHODI

  37.000

  40.700

  44.770

  49.247

  171.717

  000

  Opremanje ureda:kompjuter,tel, I dr

  10.000

  11.000

  12.100

  13.310

  46.410

  400

  Materijal I energija

  5.000

  5.500

  6.050

  6.655

  23.205

  401

  Usluge

  1.000

  1.100

  1.210

  1.331

  4.641

  402

  Primanja angažovanih članova za rad

  2.000

  2.200

  2.420

  2.662

  9.282

  403

  Amortizacija

  404

  Kamata I premije osiguranja

  405

  Putni troškovi

  5.000

  5.500

  6.050

  6.655

  23.205

  406

  Projektni  rashodi

  10.000

  11.000

  12.100

  13.310

  46.410

  407

  Porezi i doprinosi

  408

  Ostali rashodi

  4.000

  4.400

  4.840

  5.324

  18.564

  409

  Raspored rashoda

   

   

  C. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)

   

  1.000

   

  1.100

   

  1.210

   

  1.331

   

  4.641

   

   

   

   

   

   

   

  Ukupan broj uključenih članova

  125

  138

  151

  166

  580

   

   

   

  Planiranim prihodima omogućiti će se finansiranje programa i projekata koji imaju za cilj smanjenje kulminiranog nezadovoljstva članova nestalih porodica sa područja općine Rogatica, koji u velikom broju, ni nakon 20 godina, nakon njihovog nestanka,  nisu pronašli svoje najmilije. Osiguraće se  jačanje ljudskih prava,  smanjiti će se pojave kršenja ljudskih prava, poboljšaće se zaštita ljudskih prava i unaprijediti će se dijalog različitih kultura.

   

  1. 4. PRVI GODIŠNJI PROGRAM RADA

   

  Udruženje donosi na početku svake godine  i godišnji program rada.

   

  U godišnjem programu rada,  Udruženje “Suza” će analitički i detaljno prezentirati pojedinačne djelatnosti Udruženja.

   

  Udruženje će svoj rad u 2012. godini temeljiti na  zakonskim i statututarnim osnovama.

   

  U skladu s tim, strateški pravci djelovanja Udruženja  biće usmjereni na:

   

  1. Strategiju razvoja Udruženja;
  2. Prikupljanje informacija o sudbini nestalih osoba i formiranje baze podataka;
  3. Saradnju i koordinaciju sa institucijama, na svim nivoima, u otkrivanju lokacija grobnica  i njihova prijava nadležnim organima;
  4. Rad na spiskovima žrtava 1992.-1995., a posebno na spisku nestalih, i njihovo stalno ažuriranje;
  5. Saradnja i koordinacija sa organima i organizacijama u BiH i međunarodnim organizacijama radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

   

  Pored navedenog Udruženje će kroz svoje djelovanje doprinositi i ubrzanju reformi u Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj Uniji, kroz process afirmacije suživota B-H naroda.

   

  Udruženje će raditi na intenziviranju  međunacionalnog pomirenja, zaustavljanju negativnih trendova nacionalne netrpeljivosti, povećanju životnog standarda i smanjenju siromaštva.

   

  Udruženje će raditi na jačanju unutrašnje društvene stabilnosti Bosne i Hercegovine, što će se postići prvenstveno: jačanjem demokratskih odnosa, vladavinom prava, građanskim i vjerskim slobodama, jednakošću i ravnopravnošću naroda i građana, jačanjem mehanizama sigurnosti i zaštite građana, jačanjem državnih institucija i povjerenja građana, zatim borbi protiv korupcije i kriminala, osiguranjem socijalnih prava, poticajima mladim povratnicima i dr.

   

  I pored izuzetno teških uslova privređivanja, procjena je da će ključni makroekonomski pokazatelji razvoja u 2012. Godini u BiH imati tendenciju blagog rasta. Na ovakav zaključak navode nas programi,  projekti I aktivnosti u BiH, koji su predviđeni da se realizuju u 2012. godini. Članovi Udruženja “Suza” će dati svoj maksimalni doprinos za ostvarenje predviđenih tendencija.

   

  Da bi se poslovi Udruženja iz svih predviđenih oblasti obavljali kvalitetno i blagovremeno, potrebno je obezbijediti osnovne materijalno tehničke  pretpostavke za rad Udruženja kao što su:

   

  –          Obezbijediti pored kadrovskih i tehničke pretpostavke,

  –          Obezbijediti prostor za rad i druge elemente u procesu rada, da bi se zadovoljili postavljeni ciljevi, i blagovremeno ispunile sve zakonske obaveze vezane za pravljenje općih i izvještajnih dokumenata i periodičnih i završnih obračuna Udruženja;

  –          Nastojati obezbjediti stabilnie uslove finansiranja Udruženja, koji će predstavljati realniju podlogu za izradu i donošenje  Programa rada i finansijskog plana,

  –          U 2012. godini Skupština Udruženja će donijeti Odluku o visini članarine, a u budućnosti planirati i donošenje cjenovnika svojih usluga, koje će davati drugim korisnicima,  koji nisu članovi udruženja.

   

   

  Do obezbijeđenja materijalno tehničkih sredstava, u početnoj fazi rada, svi članovi Udruženja će se maksimalno zalagati, u granicama svojih mogućnosti, na ostvarenju ključnih programskih ciljeva Udruženja.

   

   

  Od svih građana naše općine, bili oni u zemlji ili dijaspori, očekujemo takođe maksimalnu pomoć i zalaganje u ovom poslu.

   

   

   

   

  Broj: P-04-1/2012

  31. maja 2012. Godine                                                                                                    Predsjednica

   

  Sarajevo                                                                                                                           Maida Ćurevac, s.r.__________

   

   

  Na osnovu čalana 27. Statuta Udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“, stava 4. Skupština  Udruženja porodica i prijatilja nestalih osoba „Suza“ , na 2. Sjednici, održanoj ………….juna 2012. godine, na prijedlog Predsjednice Udrženja porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“, donosi

  ODLUKU

  O DAVANJU SAGLASNOSTU NA OKVIRNI  PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN UDRUŽENJA PORODICA I PRIJATELJA NESTALIH OSOBA „SUZA“ ZA PERIOD 2012-2015 GODINA

  I

   

  Daje se saglasnost na Okvirni program rada i finansijski plan Udruženja porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“ za period 2012-2015 godina.

  II

   

  Okvirni program rada i finansijski plan  iz tačke I Odluke je sastavni dio ove Odluke.

   

  III

   

  Za realizaciju ove Odluke zadužuje se članovi Udruženja „Suza“,  svako u okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti.

   

  IV

  Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana  donošenja.

   

  Broj: SU-01-1/2012                                                                                                                   Predsjednik

  Sarajevo, ………….juna 2012.godine                                                                                         Fadil Lutvić

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Komentariši