Inicijativa za asfaltiranje puta Žepa – Pripećak

Željeli bismo da ona cesta kojom smo otišli, prije više od jednog desetljeća, ne ostane samo naša uspomena, nego da ova nova cesta bude i poticaj na češći povratak u rodni zavičaj, kao što se može vidjeti u nekim drugim selima, u kojima je sve više onih koji su davno odselili a koji sada obnavljaju svoja imanja i grade nove kuće.

 

 

Naš je kraj opustošen stalnim raseljavanjem posljednjih pedeset godina, uglavnom zbog krvavog rata i odlaska trbuhom za kruhom, ali i zbog nekih drugih razloga, koji su onemogućivali bilo kakav dostojan život ovoga kraja. Broj se stanovnika u našim selima uvijek smanjivao zbog teškog života i ne razumijevanja onih koji su mogli pomoći a nisu, a na kraju rat je učinio svoje.
Stoga je posljednji trenutak (nadamo se da nije prekasno) pokušati odumiranje našega rodnog kraja. Bolji životni uvjeti dostojni čovjeka preostalim stanovnicima i našim potomcima, povezivanje i poticaj odseljenih za rodni kraj, može zaustaviti izumiranje našega kraja, a našim potomcima osigurat ćemo makar nadu u bolji i ugodniji život.
Želeći nešto učiniti za naš rodni kraj, mi Pripečani odlučilli smo skupiti jedan dio novca za asfaltiranje izuzetno lošeg možemo reći gotovo nikakvog makadamskog puta koji povezuje dva herojska mjesta Pripečak i Žepu što će na kraju olakšati život povratnicima i potaknuti odseljene za obnovu njihovih kuća i njihov češći dolazak u rodni kraj.
Asfaltiranjem ceste od Žepe do Pripečka, mještanima susjednih sela Krušev do i Luka olakšao bi ostanak i opstanak, a bolja prometna povezanost potaknula bi češći povratak raseljenih i obnovu rodnog kraja.

Radovi bi započeli od Pripečka do Žepe asfaltiranjem 4,00 km ceste koja će se spojiti s postojećim asfaltnim putem na Slapskom putu.
Akcija prikupljanja novčanih sredstava javno će biti dostupna na sredstvima informisanja na našoj žepskoj stranici (www.zepa-
online.com), na fejsbuku i drugim stranicama tako da svi ljudi mogu imati pristup i znati koliko se je ukupilo novčanih sredstava. Svjesni mogućih poteškoća u ostvarenju ovoga važnoga nauma znamo da ga je nemoguće ostvariti bez pomoći šire zajednice. Stoga je veoma važna pomoć koju imamo od naše dijaspore čiji su građani i supotpisnici ovog pisma,
Zato se obraćamo i svima Vama koji ste rođeni ili potječete iz ovoga kraja, nadajući se da ćete razumjeti i poduprijeti ovaj važni naum i da će Vaš udio, primjereno Vašoj mogućnosti i pomoći ostvariti ovaj naš cilj. Željeli bismo da ona cesta kojom ste otišli, prije više desetljeća, ne ostane samo vaša uspomena, nego da ova nova cesta bude i poticaj na češći povratak u rodni zavičaj, kao što se može vidjeti u nekim drugim selima, u kojima je sve više onih koji su davno odselili a koji sada obnavljaju svoja imanja i grade nove kuće.
Bit ćemo Vam zahvalni za svaku pomoć, prijedlog i novčani dar koji ćete Vi odrediti, a bit će Vam zahvalni i Vaši potomci, koji će jednom u budućnosti možda tražiti svoje porodične korijene.
Pozivamo Vas da se uključite u rad Inicijativnog odbora za izgradnju puta Žepa – Pripečak preko internet stranice, (www.zepa-online.com), i telefona, e-mailova koji će naknadno biti upisani. Na stranici će biti vidljive sve novčane uplate za gradnju ceste sa imenima osoba i institucija koje budu podržavale naš projekat. Ukoliko ne budete željeli da se objavljuju podaci o Vašem novčanom prilogu molimo da nas o tome na vrijeme izvijestite. Inicijativni odbor će nastojati ove aktivnosti oko prikupljanja sredstava provesti do proljeća 2013. godine nakon čega bi željeli da započne postavljanje asfaltnog sloja.

Tako nam dragi Alah dž.š. pomogao u ovom lijepom naumu i da ovaj hairli posao dovedemo do kraja i u njemu vidimo korist i uživamo.

Inicijativni odbor – u fazi formiranja, ako imate prijedloge sugestije za nove članove predložite. Uskoro ćete imati više informacija
asfaltzapripecak@gmail.com e-mail za informacije i pitanja

 

 


 

Komentariši