Radovi na putu za Šljedoviće


Rogatica.26.09.2012.godine

Danas je zamjenik Načelnika opštine Rogatica gos.Uzeir Kurtić posjetio Šljedoviće.Razlog posjete je radovi na putu za Šljedoviće.Naime u toku su pripremne radnje za asfaltiranje puta za Šljedoviće u dužini 800 metara.

 

Ovaj projekat finansira FMROI Sarajevo na čelu sa ministrom Adilom Osmanovićem.

Izvodžač radova na ovom projektu je ” GPI ” d.o.o. Konjic,Društvo za projektovanje,inžinjering,građevinarstvo,prevoz i usluge.U razgovoru sa jednim od rukovodilaca na gradilištu u Šljedovićima,gos.Mirsadom Gorom,saznali smo da radovo teku planiranom dinamikom i da će projekat biti vrlo brzo završen,trenutno izvodimo radove na dovoženju materijala i posipanju istog na trasi dugoj 800 metara,iskopu kanala,iskopu i betoniranju propusta.Ovom prilikom gos.Goro se zahvaljuje našem povratniku Igbalu Herendi koji se nalazi cijelo vrijeme na trasi i pomaže im kako bi kvalitetnije obavili ovaj zadatak.

Vidno zadovoljstvo je bilo primjetno i kod zamjenika Načelnika opštine gos.Uzeira Kurtića koji je ovom prilikom istakao :Zadovoljstvo je raditi i sarađivati sa ovakvim ljudima ,gdje se u prvi mah vidi profesionalizam i odnos prema poslu,kvalitet je očigledan,i još jednom su pokazali da su bili pravi izbor za ovaj projekat.Ovo nije prvi projekat koji radi ” G P I ” d.o.o. Konjic na teritoriji naše opštine,prošle godine su radili dva projekta i to asfaltiranje dijela puta za Solakoviće u dužini 880 metara i asfaltiranje 400 metara pzta za mezarje Zahrid,gdje su takođe pokazali zavidan nivo.Nadam se da će i u narednom periodu biti angažovani na istim ili sličnim poslovima.Ovom prilikjom želim da se zahvalim FMROI Sarajevo i ministru Adilu Osmanoviću na nesebičnoj pomoći oko realizacije projekata koji su kandidovani od strane naše opštine.
” G P I ” Konjic
tel.036 734 340 734 341
Fax 036 734 342
E-mail gpi.ko@bih.net.ba
Selam i pozdrav svim Rogatičanima i Rogatičankama ma gdje bili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentariši