KONKURS – za dodjelu stipendija

Na osnovu člana 5. Pravilnika o stipendiranju studenata opštine Rogatica, Komisija za stipendiranje studenata opštine Rogatica, raspisuje: K  O  N  K  U  R  S za dodjelu stipendija… Za školsku 2012/2013. godinu dodjeliće se stipendija redovnim studentima sa područja opštine Rogatica u okviru predviđenih sredstava budžetom opštine Rogatica.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Srpska

 

Opština Rogatica

 

NAČELNIK OPŠTINE

 

– Komisija za stipendiranje studenata –

 

Broj: 03/2-612-7/12

 

Rogatica, 30.11.2012. godine

 

 

 

                      Na osnovu člana 5. Pravilnika o stipendiranju studenata opštine Rogatica, Komisija za stipendiranje studenata opštine Rogatica, raspisuje:

 

K  O  N  K  U  R  S

 

za dodjelu stipendija

 

                      Za školsku 2012/2013. godinu dodjeliće se stipendija redovnim studentima sa područja opštine Rogatica u okviru predviđenih sredstava budžetom opštine Rogatica.

 

 

 

                      Studentima visokoškolskih ustanova koje se ne finansiraju iz budžeta, dodjeliće se do 10 % od sredstava za stipendiranje planiranih u Budžetu opštine Rogatica.

 

 

 

                      Pravo na dodjelu stipendija imaju studenti na prvom ciklusu studija koji prvi put upisuju godinu studija i koji nisu stariji od 26 godina.

 

 

 

                      Kandidati za stipendije su dužni uz prijavu na konkurs priložiti:

 

          Dokaz o stalnom mjestu prebivališta (ovjerena fotokopija lične karte ili uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta),

 

          Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista),

 

          Dokaz o statusu redovnog studenta,

 

          Dokaz o prosječnoj ocjeni u toku studija, a student prve godine studija dokaz o uspjehu u srednjoj školi,

 

          Dokaz o statusu porodice poginulog borca i statusu ratnog vojnog invalida I-IV kategorije za roditelje,

 

          Dokaz o katastarskom prihodu za sve članove domaćinstva za prethodnu godinu, visina plate za zadnji mjesec za zaposlene članove domaćinstva, visina penzije članova domaćinstva  i visina ostalih primanja (lična invalidnina, invalidnina civilnih žrtava rata i dr.),

 

          Ovjerena izjava da kandidat ne koristi stipendiju ili kredit od druge institucije,

 

          Dokaz za djecu bez oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih),

 

          Dokaz da kandidat potiče iz porodice sa troje i više djece (rodni listovi za braću i sestre) i

 

          Dokaz da kandidat ostvaruje pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica za studente sa invaliditetom.

 

Deficitarna zanimanja u školskoj 2012/2013. godini smatraju se:

 

·         veterina,

 

·         medicina,

 

·         farmacija,

 

·         ruski jezik,

 

·         matematika,

 

·         građevina,

 

·         arhitektura i

 

·         mašinstvo.

 

Konkurs ostaje otvoren do 15.12.2012. godine, a prijave se dostavljaju na adresu:

 

OPŠTINA ROGATICA – Komisija za stipendiranje studenata.

 

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se razmatrati.   

 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK KOMISIJE

 

                                                                                           Željko Petković

 

 

 

 

 

 

 

Komentariši