Vijeće ministara BiH o izbjeglicama i povratku

image

Prema prijedlogu zakona, izbjeglica iz BiH i raseljena osoba imaju pravo povratka u ranije prebivalište, izbor drugog prebivališta te povrat imovine ili kompenzaciju – naknadu za imovinu koja se ne može vratiti.

 

 

 

 

 

Utvrđen Prijedlog zakona o izbjeglicama

 

SARAJEVO – Vijeće ministara BiH utvrdilo je danas Prijedlog zakona o izbjeglicama iz BiH, raseljenim licima i povratnicima, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru, a prema kojem izbjeglica iz BiH i raseljeno lice ima pravo povratka u ranije prebivalište, izbor drugog prebivališta, …

… te vraćanje imovine ili kompenzaciju – naknadu za imovinu koja ne može biti vraćena.

Prijedlogom zakona definisano je da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u roku od 120 dana od dana donošenja ovog zakona, u koordinaciji sa nadležnim tijelima entiteta, Brčko distrikta i opština, donijeti potrebna uputstva i izraditi jedinstvenu listu korisnika, prema vrsti pomoći na nivou BiH koja će biti osnov za trajno rješavanje pristupa pravu na dom, saopšteno je iz Vijeća ministara BiH.

Prema ovom zakonu, sve do potpunog provođenja ciljeva iz Aneksa sedam sredstva za ostvarivanje prava izbjeglica iz BiH, raseljenih lica i povratnika u visini od dva posto obezbjeđuju se iz budžeta institucija BiH, entiteta, Brčko distrikta, kantona, gradova i opština, a koordinisanje aktivnosti na planiranju i raspoređivanju sredstava za zajedničke projekte biće vršeno putem Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Komisije za izbjeglice BiH.

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o naučnoj dijaspori i mogućnostima njenog korištenja za razvoj BiH s ciljem jačanja svijesti o ljudskim potencijalima u iseljeništvu i pokretanja aktivnosti usmjerenih na izradu sistemskih rješenja kojima će ti potencijali biti korišteni za razvoj, kao i zaustavljanja procesa “odliva mozgova” iz BiH i stvaranja mogućnosti da bude olakšan privremeni, povremeni i stalni povratak naučne dijaspore u BiH.

Vijeće ministara BiH smatra resurse iseljeništva, uključujući ljudske resurse i naučnu dijasporu, važnim faktorom za razvoj BiH, zbog čega su ministri preporučili institucijama u BiH da koriste te resurse za razvoj i da ih uključe u razvojne dokumente.

Prema ovoj informaciji, BiH je 12. zemlja u svijetu po procentu emigranata u odnosu na ukupno stanovništvo, sa više od 1,6 miliona ljudi, uključujući drugu i treću generaciju.

BiH je 15. zemlja u svijetu i druga u Evropi po procentu učešća novčanih doznaka iz inozemstva u bruto društvenom proizvodu zemlje, koji se prema podacima Svjetske banke iz 2010. godine kreću od 13 do 22 odsto u BDP-u na godišnjem nivou.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je inicijativu Ministarstva finansija i trezora BiH i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja kreditnog sporazuma između BiH i Razvojne banke Vijeća Evrope za finansiranje Projekta zatvaranja lokacija kolektivnih centara i alternativnog smještaja u BiH kroz pružanje javnog stambenog rješenja.

Ovim ugovorom biće finansiran Projekat zatvaranja lokacija za kolektivne centre i alternativni smještaj kroz javna stambena rješenja u BiH. Ukupni troškovi projekta su 87 miliona eura, a iznos predloženog spoljnog duga je 60 miliona eura.

Projekat bi trebalo da bude završen do maja 2018. godine, a realizovat će ga Fond za povratak Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

(Vijesti.ba/Srna)

 

Komentariši