Saopštenje Skupštine opštine Rogatica

 

 

 

 

Skupština opštine Rogatica oštro osuđuje slučaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda povratniku u selo Šetići.


 

 

 

 

Na osnovu člana 99. Poslovnika Skupštine opštine Rogatica-prečišćeni tekst (“Službeni glasnik opštine Rogatica” broj 9/06 i 9/07), a povodom incidenta u selu Šetići, opština Rogatica, Skupština opštine Rogatica, na II redovnoj sjednici održanoj 2012/12/14. godine,

d o n i j e l a   j e

ZAK LJ U Č AK

1. Skupština opštine Rogatica oštro osuđuje slučaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda povratniku u selo Šetići.

2. Skupština konstatuje da je ovo prvi ozbiljniji slučaj u kojemu je došlo do ugrožavanja života povratnika na području opštine Rogatica te zahtijeva od nadležnih organa da ispitaju sve okolnosti oko ovog nemilog događaja i poduzmu aktivnosti na sprečavanju ovakvih i sličnih pojava u budućnosti.

3. Skupština opštine smatra da je ovo samo incident koji neće ugroziti dobre međuljudske odnose te poziva sve građane da daju svoj maksimalan doprinos na očuvanju i unapređenju dobrih međuljudskih odnosa i opšteg ambijenta na području opštine
Rogatica.

4. Ovaj zaključak učiniti dostupnim sredstvima javnog informiranja.

 


5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku opštine Rogatica “.

Broj: 02/1-013-16-__/12

Rogatica, 2012/12/14. godine

 

Predsjednik

Skupštine opštine
Kemo Čamdžija

 

Komentariši