Javni poziv: Pozicija koordinatora za dijasporu

snap

Koalicija organizacija civilnog društva “Prvi mart” traži osobu za rad na poziciji koordinatora/ice za dijasporu, uz probni period od mjesec dana.

 

Riječ o punom angažmanu u trajanju od osam sati u toku petodnevne radne sedmice, te će se veći dio poslova u prvom periodu obavljati u Sarajevu, uz povremena putovanja sa timom. Od ljeta će se očekivati češći odlasci na teren po Bosni i Hercegovini, te eventualno u inostranstvo. Sve aplikacije možete dostaviti na e-mail info@prvimart.ba (sa naznakom za poziciju:koordinator za dijasporu) do 15.02.2013. godine (23:59h). Prijavljeni koji uđu u uži izbor, bit će pozvani na intervju 20.02.2013. putem e-maila.

Koordinator/ica za dijasporu

Uslovi:

  • Završen fakultet društvenog usmjerenja ili apsolvent fakulteta društvenog usmjerenja
  • Aktivno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika
  • Iskustvo u koordinaciji i organiziranju događaja ili komunikaciji sa udruženjima građana
  • Poznavanje rada na računaru, korištenja e-maila i korištenje faxa
  • Poznavanje osnova ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine i osnova izbornog procesa

Potrebno dostaviti:

  • Diploma o završenom fakultetu ili potvrda o statusu na fakultetu
  • Motivaciono pismo
  • Biografija – CV
  • Reference za provjeru radnog iskustva
  • Broj telefona, e-mail, adresu stanovanja

Dodatni intervju:

  • Po izvršenoj selekciji bit će izvršen intervju sa provjerom:

   a) Podataka navedenih u CV-u

   b) Aktivnog znanja engleskog ili njemačkog jezika

   c) Poznavanja rada na računaru – sastavljanje pisma/odgovora na upit

d) Poznavanje osnova ustavnog uređenja i izbornog procesa

e) Razgovor o povjerljivosti i drugim bitnim pitanjima o aktivnostima koalicije “Prvi mart”

 

Opis poslova:

  • Prikupljanje podataka i klasifikacija udruženja izbjeglih lica u dijaspori
  • Prikupljanje podataka o građanima i građankama Bosne i Hercegovine u inostranstvu
  • Rad na uspostavi koordinatora i štabova za registraciju i mobilizaciju
  • Prikupljanje informacija o strukturi koordinatora i štabova za registraciju i mobilizaciju u dijaspori
  • Koordinacija rada štabova za registraciju i mobilizaciju u dijaspori
  • Koordinacija i saradnja sa državnim i entitetskim institucijama nadležnim za pitanja dijaspore
  • Organiziranje sastanaka i planiranje putovanja za članove tima po dijaspori
  • Praćenje važnih velikih okupljanja bosanskohercegovačke dijaspore
  • Saradnja sa koordinatorom za ljudska prava i pravna pitanja na zagovaranju izmjena postojećih propisa i pojednostavljenje procedura za pristup dijaspore izbornom procesu
  • Povezivanje web i drugih medija u dijaspori sa IT koordinatorom
  • Utvrđivanje sadržaja brošura i informacijskih paketa u saradnji sa koordinatorom za ljudska prava i pravna pitanja
  • Utvrđivanje promotivnih strategija i ciljanih skupina za prikupljanje sredstava u saradnji sa koordinatorom za fundraising i koordinatorom za odnose sa javnošću

 

Komentariši