Akademik Pašić svojim djelima mijenja sliku historije BiH

“Vrijednost knjiga ‘Tračko ime Bosna i Tračani u Bosni’ i ‘Gotizmi i ilirizmi u Kulinovoj povelji’ toliko je velika da ćemo ubuduće učiti historiju od Ibrahima Pašića, a do sada smo je učili do Ibrahima Pašića”, rekao je prof. dr. Omer Ibrahimagić na današnjem predstavljanju novih djela akademika Pašića.

 

Riječ je o djelima, kako akademici kažu, koja mijenjaju sliku i dosadašnje shvatanje bh. historije te djelima koja dokazuju da je BiH imala svoj identitet i državu stoljećima unazad.

“Obje teme su u našoj historiografiji potpuno nepoznate. Knjiga “Historija Bošnjaka” za koju ćete u Institutu za historiju BiH čuti da je najznačajnije djelo za BiH nakon rata, u sebi nema Gota, kao da nisu postojali. Ne samo da ih ima, već su ostavili i prepoznatljiv trag. I Povelja Kulina bana, za koju se smatralo da je isključivo slavenski spomenik, je i ilirski i gotski spomenik, spomenik multikulturalnosti, kao što je i sama BiH multikulturalna”, istakao je autor ovih djela Ibrahim Pašić.

U djelu “Tračko ime Bosna i Tračani u Bosni” dotiče se teme koju su mnogi historičari s ovih prostora izbjegavali. Kroz ovaj rad pokazuje da su na području bh. tla osim Ilira i Slavena bili i Tračani, koji su i dali ime i identitet državi BiH.

“Ime Bosna je tračkog porijekla i kroz ovo djelo sam to i dokazao. Historija BiH je davno iznevjerena. Iznevjerili su je oni koji su dolaskom islama u BiH smatrali da će islam sam po sebi potrti i učiniti beznačajnim sve ono što je bili prije u BiH, ali to nije tako. Ova knjiga se vraća tamo gdje smo mi zakasnili 150-200 godina u proučavanju ove tematike”, rekao je Pašić te dodao kako su urađeni brojni falsifikati o BiH i Povelji Kulina bana.

“Mi smo otvorili stranice bosanske historije, a koliko će ih neko prihvatiti sada ili kasnije je indikativno”, poručio je Pašić.

Ne postoji spremnost za priznanje otkrića

Činjenice navedene u knjigama potkrijepilo je i istraživanje švicarskog instituta Igenea, koje se bavi etničkim porijeklom naroda Evrope.

“Prije nekoliko godina objavili su rezultate istraživanja za našu zemlju i utvrđeno je kako je stanovništvo BiH u svojoj genetskoj strukturi 40 posto ilirskog, 20 posto gotskog, 15 posto keltskog, 15 posto slavenskog, 6 posto hundskog i 4 posto tračkog porijekla”, naveo je Pašić.

Svoja istraživanja Pašić je započeo prije 15 godina. Kako je istakao prof. Dževad Jahić, Pašić je jedini autor koji je izmiro dvije nauke, historiju i lingivistku, i unaprijedio ih.

“Ne postoji spremnost da se prizna da se radi o značajnim otkrićima. U krugovima historijskog društva postoji šutnja. Postoji šutnja i u lingvistici, jer nismo dovoljno školovani da bismo se uhvatili u koštac sa slavenskim supstratom u srcu Balkana”, istakao je Jahić.

Promocija knjiga “Tračko ime Bosna i Tračani u Bosni” i “Gotizmi i ilirizmi u Kulinovoj povelji” bit će upriličena naknadno, a Pašić je najavio i novo djelo koje se bavi temom Gota u BiH, za koje poručuje da će biti jedno veliko iznenađenje.

 

XLIX

Komentariši