Raščišćavanje ruševina!

Na temelju ukazane potrebe i zahjteva vlasnika devastiranih objekata, od 08. до 19. do 19. априла, извршено је рашчишћавање ових објеката и уклањање и одвоз материјала. aprila, izvršeno je raščišćavanje ovih objekata i uklanjanje i odvoz materijala..

 

 

 

 

Raščišćavanje ruševina! 

 

Na temelju ukazane potrebe i zahjteva vlasnika devastiranih objekata, od 08. до 19. do 19. априла, извршено је рашчишћавање ових објеката и уклањање и одвоз материјала. aprila, izvršeno je raščišćavanje ovih objekata i uklanjanje i odvoz materijala. Посао је надзирала комунална полиција и општински референт цивилне заштите, док је на извођењу радова ангажован Машински тим Републичке управе цивилне заштите РС.

 Posao je nadzirala komunalna policija i općinski referent civilne zaštite, dok je na izvođenju radova angažiran Mašinski tim Republičke uprave civilne zaštite RS

Рашчишћене су рушевине сљедећих власника: Raščišćene su ruševine sljedećih vlasnika:

 

  1. Козадра Маида, насеље Подхрид, Kozadra Maida 
  2. Мусић Сулејмана, Подхрид, (до Рада Станишића), Musić Sulejmana  
  3. Оловчић Азра, рођ. Olovčić Azra, rođ. Чоходар, Ђенерала Драже, Čohodar 
  4. Дедајић Мехмедалија (група грађана преко пута куће Соколовић Предрага) Подлуњска, Dedajić Mehmedalija  
  5. Шехић Бахра, Ђенерала Драже, Šehić Bahra,  
  6. Јесенковић Мунир, Алексе Шантића, Jesenković Munir,  
  7. Хасечић Незим, Ђенерала Драже, Hasečić Nezim,  
  8. Лубарда Борко, Весе Рацковића, Lubarda Borko,  
  9. Алајбеговић Есма, Ђенерала Драже, Alajbegović Esma, овић Зоран, Ђенерала Драже

                     Ristović Zoran,

 

 

На рашчишћавану рушевина радила су два камиона и једна утоварна кашика, а одвезено је 2.000 кубних метара материјала. Na raščišćavanu ruševina radila su dva kamiona i jedna utovarna žlica, a odvezeno je 2.000 kubičnih metara materijala.  

Иначе, Рогатица годинама има изражен проблем са објектима који су девастирани у току рата.Inače, Rogatica godinama ima izražen problem s objektima koji su devastirani tijekom rata. Ових десет су били само најприоритетнији са дугог списка рушевина које је потребно рашчистити. Ovih deset su bili samo najprioritetniji s dugog popisa ruševina koje je potrebno raščistiti.

 

058

 

 

 

Komentariši