DŽUMA – NAMAZI U 2013. GODINI MIZ ROGATICA

DŽUMA – NAMAZI U 2013. GODINI MIZ ROGATICA  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Na sjednici MIZ Rogatica koja je održana dana 22.02.2013.godine usvojen je plan džuma namaza na području MIZ Rogatica po svim džematima u obnovljenim džamijama u 2013.godini. 

 

DŽUMA – NAMAZI U 2013. GODINI MIZ ROGATICA  

 

Svaka džuma tokom cjele godine  obavlja se u sljedećim džematima: 


 
 -ROGATICA
 
 -KRAMER SELO
 
 -KOVANJ
 
 -KOŠUTICA
 
 -BATOVO 

 

Svaka džuma u periodu od 01. 04. – 31. 10. 2013. Godine obavlja se u džematu

   -BRDA

 

Po jedna džuma u mjesecu u periodu od 01. 04. – 31. 10. 2013. godine obavlja se u sljedećim džematima: 

  -PRODOLA, VRAGOLOVI ( prva džuma u mjesecu )
  -NOVOSEOCI, RAKITNICA ( druga džuma u mjesecu )
  -ĐEDOVIĆI, ŠLJEDOVIĆI ( treča džuma u mjesecu )
  -ŽIVALJEVIĆI ( četvrta džuma u mjesecu ) 

 

 v.d glavnog imama
  Amel ef. Kozlić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentariši