Dženaza Hadžihasanović Zijadu Ziku


Naš lijepi običaj ispratiti na Ahiret komšiju i prijatelja i danas je okupio veliki broj naših sugradžana. Ispratili smo na Ahiret Hadžihasanović Zijada Ziku i dovom i fatihom zamolili Allaha Dž. da mu ukaburi dobra dijela a grijehe oprosti. Neka mu je Rahmet i da mu Allah Dž. podari lijepi Dženet a porodici sabur i lijepo sjećanje.

Komentariši