P O Z I V – Za 11. sastanak

P O Z I V – Za 11. sastanak svih clanova organa Udruzenja „Suza“, porodica stradalih a ekshumiranih iz Duljevca i svih simpatizera Udrezenja, koji ce se odrzati u cetvrtak 24. 4.2014. godine,  sa pocetkom u 17 h , ulica Marka Marulica br; 27 . Dolac Malta ( Osnovna skola „ Malta“)

 

 

 

 

 

 

 

 

P O Z I V – Za 11. sastanak

 

Udruzenje porodica i  prijatelja nestalih osoba „Suza“
Predsjednica i
Podpredsjednica Udruzenja

Na osnovu clana 42. Statuta Udruzenja porodica i prijatelja nestalih osoba „Suza“, predsjednica i podpredsjednica Udruzenja „Suza“ upucuju:

P O Z I V

Za 11. sastanak svih clanova organa Udruzenja „Suza“, porodica stradalih a ekshumiranih iz Duljevca i svih simpatizera Udrezenja, koji ce se odrzati u cetvrtak 24. 4.2014. godine ,
sa pocetkom u 17 h , ulica Marka Marulica br; 27 . Dolac Malta ( Osnovna skola „ Malta“)

Dnevni red koji predlazemo:

1. OKUPLJANJE PORODICA I UPOZNAVANJE PORODICA STRADALIH U DULJEVCU SA PLANIRANIM, URADENIM I AKTIVNOSTIMA KOJE TREBA URADITI
2. RAZMATRANJA PO ZAHTJEVU TUZILASTVA
3. FINANSIJSKI TOKOVI
4. OSTALO

Predsjednica i podpredsjednica
Sarajevo; 21.4 2014. God, Maida Curevac
Edina Musanovic

Komentariši