Uklonjen dio oštećenih i dotrajalih objekata

ROGATICA – Urbanističko građevinska inspekcija opštine Rogatica prošle godine je, uz angažovanje Plant tima Republičke uprave Civilne zaštite, uklonila dio oštećenih i dotrajalih objekata koji su predstavljali opasnost za ljude, okolne objekte i saobraćaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uklonjen dio oštećenih i dotrajalih objekata

 

ROGATICA – Urbanističko građevinska inspekcija opštine Rogatica prošle godine je, uz angažovanje Plant tima Republičke uprave Civilne zaštite, uklonila dio oštećenih i dotrajalih objekata koji su predstavljali opasnost za ljude, okolne objekte i saobraćaj.

Opštinski građevinski inspektor Zdenka Čarkić rekla je Srni da je doneseno šest rješenja za otklanjanje utvrđenih nedostataka, od čega tri rješenja o rušenju i uklanjanju objekata ili dijelova objekata za koje ni u naknadnom roku za legalizaciju nije moguće pribaviti građevinsku dozvolu ili lokacijske uslove. 

Čarkićeva je napomenula da su donesena dva rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka kao što je naknadno pribavljanje građevinske i upotrebne dozvole, kao i jedno rješenje o zabrani gradnje objekta do pribavljanja građevinske dozvole. 

Ona je rekla da je tokom prošle godine izvršeno 68 inspekcijskih i drugih pregleda i sačinjeno 27 zapisnika, od čega 15 zapisnika u redovnim inspekcijskim pregledima započetih i izvršenih radova gradnje objekata. 

Vršena je kontrola mini hidrocentrale na rijeci Prači, koja je puštena u pogon, te antenskih uređaja mobilne telefonije više operatera, vodovodnih i kanalizacionih objekata, korita rijeke Rakitnice od izvorišta do sportskog centra.

SRNA

Komentariši