Izgradnja spomen-kompleksa „Grebak“ trebala bi započeti u ovoj godini

Sam projekat iniciran je kako bi se ukazalo na značaj Grepka kao puta spasa za stanovnike ovog područja tokom ratnih godina 1992-1995. i kako bi se na dostojanstven način obilježilo herojstvo, ali i stradanje i patnja ljudi koji su u potrazi za hranom i lijekovima prolazili ovim putem i sa kojeg se stotine njih nikada nisu ni vratile…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izgradnja spomen-kompleksa „Grebak“ trebala bi započeti u ovoj godini

 

Izgradnja spomen-kompleksa „Grebak“ bila je tema današnje press konferencije koju je održao ministar za privredu Esed Radeljaš u svojstvu predsjednika Građevinskog odbora za izgradnju ovog memorijalnog kompleksa.

Projekat izgradnje spomen-kompleksa iniciralo je Udruženje demobilisanih boraca općine Foča (FBiH) još 2008. godine i do sada je obezbijeđeno zemljište, dozvole za gradnju, te je urađen sam projekat. Takođe, u završnoj fazi je i izgradnja spomen obilježja „Ledena kocka“ u okviru ovog kompleksa.

S ciljem intenziviranja aktivnosti na izgradnji ovog spomen-obilježja čija vrijednost se procjenjuje na oko 382.000 KM, u oktobru 2015. godine formiran je Građevinski odbor u čijem sastavu su, osim ministra Radeljaša, i ministri za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Kantona Sarajevo, premijer Bosansko-podrinjskog kantona Emir Oković, general Armije RBiH Hamid Bahto, načelnik Općine Foča (FBiH) Zijad Kunovac, zastupnik u Skupštini Opštine Foča (RS) Lutvo Šukalo, te Zuhdija Ožegović iz Udruženja demobilisanih boraca Ustikolina.

Sam projekat iniciran je kako bi se ukazalo na značaj Grepka kao puta spasa za stanovnike ovog područja tokom ratnih godina 1992-1995. i kako bi se na dostojanstven način obilježilo herojstvo, ali i stradanje i patnja ljudi koji su u potrazi za hranom i lijekovima prolazili ovim putem i sa kojeg se stotine njih nikada nisu ni vratile…

Planirano je da se projekat realizuje dijelom iz budžetskih sredstava, a dijelom iz donacija građana. Sama realizacija planirana je u nekoliko faza.

Prema riječima ministra Eseda Radeljaša, u tu svrhu otvoren je poseban podračun za ovaj projekat koji glasi na Udruženje demobilisanih boraca iz Ustikoline.

Otvoren je i devizni račun za uplate iz inostranstva, kao i broj telefona čijim pozivom se doniraju 2 KM za izgradnju spomen-kompleksa „Grebak.“

Uplata sredstava u konvertibilnim markama može se izvršiti na žiro-račun broj: 1322602016197114 otvoren kod NLB Banke, filijala Goražde, sa naznakom za izgradnju spomen-obilježja „Šehidska kapija“ i Memorijalni centar „Grebak.“

Uplate iz inostranstva mogu se izvršiti na sljedeći način:

F56: Intermediary Bank/ Banka posrednik: Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana, SWIFT: LJBASI2XXXX

F57: Beneficary Bank/ Banka korisnik: SI56029130253424382, NLB Banka d.d. Sarajevo, Džidžikovac br. 1, 71000 Sarajevo, SWIFT: TBTUBA22XXX

F59: Beneficiary Customer/ Korisnik: Spomen obilježje „Šehidska kapija“ i Memorijalni centar „Grebak“, Ustikolina bb, IBAN: BA391320010581258250, partija: 105812582.

Prema riječima ministra Radeljaša, izvođač radova na izgradnji spomen kompleksa bit će izabran putem javnog poziva.

– Mislimo da bi radovi trebali da počnu u ovoj godini. Sredstva za projekat će izdvojiti i Ministarstvo za boračka pitanja BPK-a, jer mi znamo šta znači Grebak, da je to put spasa, odnosno put kojim su građani Goražda išli po hranu i ostalo što im treba i to je put koji je spasio Goražde – kazao je on.

 

http://www.bpkg.gov.ba/vijesti/50681/izgradnja-spomen-kompleksa-grebak-trebala-bi-zapoceti-u-ovoj-godini

 

Komentariši