Čišćenje harema Čaršijske džamije

Čišćenje harema Čaršijske džamije – subota 14.5.2016

 

 

 

 

Komentariši