Registracija birača iz inostranstva do 19. jula

Važne upute za Bošnjake u dijaspori, naročito za Srebreničane: Registracija birača iz inostranstva do 19. jula

Centralna izborna komisija BiH obavještava državljane BiH sa pravom glasa koji se nalaze na privremenom boravku izvan BiH ili imaju status izbjegle osobe da je u toku upis birača za glasanje iz inostranstva na Lokalnim izborima u BiH koji će se održati u 2. oktobra 2016. godine. Registracija traje do 19. jula ove godine.

 

 

Registracija birača iz inostranstva do 19. jula

 

 

Centralna izborna komisija BiH obavještava državljane BiH sa pravom glasa koji se nalaze na privremenom boravku izvan BiH ili imaju status izbjegle osobe da je u toku upis birača za glasanje iz inostranstva na Lokalnim izborima u BiH koji će se održati u 2. oktobra 2016. godine. Registracija traje do 19. jula ove godine.

Centralna izborna komisija BiH će svim osobama koje su bile registrirane da glasaju iz inostranstva na zadnjim izborima 2014. godine na adrese dostaviti obrasce PRP2 koje oni popunjavaju i uz priloženu kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata dostavljaju do 19. jula u Centralnu izbornu komisiju BiH. Oni mogu i sami već sada preuzeti obrazac PRP1 sa web stranice Centralne izborne komisije BiH popuniti i uz popunjen obrazac priložiti kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata i dostaviti u CIK BiH. To mogu uraditi elektronski na mail adresu prijavapp@izbori.ba , na fax broj: 251-333 ili 251-334 ili putem pošte na adresu Izbori u BiH, Poštanski pretinac 451, 71000 Sarajevo.

Državljani BiH koji nisu bili registrirani da glasaju iz inostranstva na zadnjim izborima a to pravo žele iskoristiti za Lokalne izbore 2016. godine koriste obrazac PRP1 u čijem sastavu je i uputstvo kako popuniti i koju dokumentaciju obezbjediti i na koji način dostaviti u Centralnu izbornu komisiju BiH.

Centralna izborna komisija BiH je otvorila dvije telefonske info linije putem kojih se mogu dobiti sve potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa registracijom birača. Brojevi su033/251-331 i 251-332. I aktivne su radnim danima od 8 do 16 sati.

U skladu sa članom 16.9 Izbornog zakona BiH javni elektronski mediji u BiH dužni su besplatno i u potpunosti objavljivati radio i TV spot, saopćenja i informacije Centralne izborne komisije BiH kako bi birači bili informirani o svim aspektima izbornog procesa, navode iz CIK-a BiH.

 

 

 

PRP1 Obrazac za prijavu za glasanje izvan BiH

http://www.izbori.ba/Documents/Lok_Izbori_2016/Biraci_Glasaci/Prp_Obrazac_Izvan_BiH_Lok_2016-bos.pdf

 

 

 

 

Komentariši