Pošumljavanje goleti na 35,5 hektara

Pošumljavanje u ŠG  Sjemeć

ŠG „Sjemeć“ u ovoj godini su do sada obavili pošumljavanje goleti na 35,5 hektara, što je preko 85 posto od plana.

 

 

 

Pošumljavanje goleti na 35,5 hektara

ŠG „Sjemeć“ u ovoj godini su do sada obavili pošumljavanje goleti na 35,5 hektara, što je preko 85 posto od plana.

Pošumljavanje je izvršeno na 11,7 hektara sa 18000 sadnica jele, smrče, hrasta, jasena i javora.

Kroz proširenu reprodukciju pošumljeno je 23,7 hektara goleti u privrednim jedinicama Donja i Srednja Prača. Zasađeno je 60000 sadnica sa obloženim korijenovim sistemom hrasta, javora i jasena.

Cjelokupno pošumljavanje, u vrijednosti od preko 100.000 maraka, obavljeno je vlastitom radnom snagom angažujući i radnike iz uprave Gazdinstva.

 

Za jesen, kao lakši i jednostavniji dio posla, ostalo je da se pošumi još 6 hektara goleti..

Komentariši