Na Duljevcu!


Na Duljevcu – šuma glavu pogela – a oči granama skrila – Jer biće pitana, – kad bude svjedočila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N a  D u lj e v c u!

 

Na Duljevcu

 

šuma glavu pogela

 

a oči granama skrila

 

Jer biće pitana, 

 

kad bude svjedočila.

 

Ptica zanijemila,

 

od zločina.

 

Samo leptirići lijeću,

 

a duše trepere i mirišu

 

uz dovu amin-aju.

 

Malo sunca, 

 

žuta traka.

 

Prate korak tvoj

 

Rogatičanu, brate moj.

 

Trava gerbere grli 

 

i šapuće…

 

“Oni su prvi-ŠEHIDI.”

 

Kamen proplak’o

 

suze niz obraze lete.

 

Pamti dijete!

 

Na zadnji selam

 

Sin došao ocu

 

Rodica došla rođaku

 

Efendija došao đaku

 

Derviš došao Dervišu

 

Allah vas Firdevsom obradov’o,

 

a nas ostavio

 

Da iskru vjere nosimo

 

i vama se ponosimo..

 

Komentariši