Akcija džemata Godimilje

Pred sami Ramazan, džematlije džemata Godimilje su se organizovale i napravile akciju, košenja harema careve džamije, uređivanje mezara NN Vakifa, sjeću drveća pored puta, opremanje divanhane. Pogledajte kako to izgleda kad se udruže vrijedne džematlije…

 

 

 

 

 

Akcija džemata Godimilje

 

OPREMANJE DIVANHANE CAREVE DŽAMIJE

1. Kasim Kulovac;

2. Ragib Hodžić; i

3. Mustafa Šetić.

 

UREĐENJE MEZARA NN VAKIFA

1. Ragib Hodžić;

2. Osman Bogilović; 

3. Sabit Hodžić;

4. Amir Bogilović;

5. Hamdija Hodžić; i

6. Nusret Hodžić;

 

KOŠEVINA HAREMA DŽAMIJE

1. Žiga Nusret;                             9.  Barimac Salko;

2. Kulovac Kasim;                       10.Hodžić Huso; 

3. Šetić Mustafa;                        11.Hajdarević Mehmed;

4. Šetić Munib;                           12.Žiga Fikret;

5. Bogilović Mustafa-Mujo;     13.Bogilović Ahmo;

6. Vatreš Sejdalija;                    14. Bogilović Adil.                    

7. Bogilović Hasan;

 

SJEČA DRVEĆA PORED PUTA ZAROŽAC – CAREVA DŽAMIJA

1. Huso Hodžić;

2. Lutvo Bogilović;

3. Esed Bogilović;

4. Salko Barimac; 

5. Idriz Hodžić; i

6. Numo Bogilović.

 

OBEZBEĐENJE SOKOVA I VODE

1. Žiga Hava; i

2. Hodžić Fadila.

         

NAKON ZAVRŠENIH AKCIJA, KLANJANA JE IKINDIJA KOJU JE IMAMIO GLAVNI IMAM AMEL EF.KOZLIĆ. IKINDIJU NAMAZ KLANJAO JE I PREDSJEDNIK MIZ ROGATICA IBRAHIM OSMANOVIĆ KOJI JE SA GLAVNIM IMAMOM POSJETIO DŽEMATSKI ODBOR GODOMILJE. NAKON IKINDIJE UTVRĐENE SU OBAVEZE PO PITANJU OTVARANJA CAREVE DŽAMIJE GODOMILJE  14. 8. 2016. GODINE..

 

 

 

 

Komentariši