Akcija 1 – Košenje rogatičkih mezarja

Za vikend je pokošen Zahrid, Isakovac, Arnaudija, Krajina mezarje, Ptičijak dva mezarja i Careva džamija. U srijedu kosimo Donju šehovinu, Gladno groblje i Podhrid. Uplate možete izvršiti kao i prethodnih godina na račun. 
Nadamo se da ćete svojim prilogom podržati našu akciju.
Džemat Rogatica

 

 

Akcija 1 – Košenje rogatičkih mezarja

 

Za vikend je pokošen Zahrid, Isakovac, Arnaudija, Krajina mezarje, Ptičijak dva mezarja i Careva džamija. U srijedu kosimo Donju šehovinu, Gladno groblje i Podhrid. Uplate možete izvršiti kao i prethodnih godina na račun. 
Nadamo se da ćete svojim prilogom podržati našu akciju.
Džemat Rogatica

 

<p>&lt;p&gt;&lt;img src=”http://rogatica.org/mustafa1/2016/maj/kosenje1.jpg” alt=”” /&gt;&lt;/p&gt;</p>

<p>&lt;p&gt;&lt;img src=”http://rogatica.org/mustafa1/2016/maj/kosenje2.jpg” alt=”” /&gt;&lt;/p&gt;</p>

<p>&lt;p&gt;&lt;img src=”http://rogatica.org/mustafa1/2016/maj/kosenje3.jpg” alt=”” /&gt;&lt;/p&gt;</p>

<p>&lt;p&gt;&lt;img src=”http://rogatica.org/mustafa1/2016/maj/kosenje4.jpg” alt=”” /&gt;&lt;/p&gt;</p>

<p>&lt;p&gt;&lt;img src=”http://rogatica.org/mustafa1/2016/maj/kosenje5.jpg” alt=”” /&gt;&lt;/p&gt;</p>

 

<p>&lt;p&gt;&lt;img src=”http://rogatica.org/mustafa1/2016/maj/kosenje6.jpg” alt=”” /&gt;&lt;/p&gt;</p>

<p>&lt;p&gt;&lt;img src=”http://rogatica.org/mustafa1/2016/maj/kosenje7.jpg” alt=”” /&gt;&lt;/p&gt;</p>

<p>&lt;p&gt;&lt;img src=”http://rogatica.org/mustafa1/2016/maj/kosenje8.jpg” alt=”” /&gt;&lt;/p&gt;</p>

<p>&lt;p&gt;&lt;img src=”http://rogatica.org/mustafa1/2016/maj/kosenje9.jpg” alt=”” /&gt;&lt;/p&gt;</p>

<p>&lt;p&gt;&lt;img src=”http://rogatica.org/mustafa1/2016/maj/kosenje10.jpg” alt=”” /&gt;&lt;/p&gt;</p>

Komentariši