Optuženi u predmetu Radomir Marković i dr. oslobođeni od optužbe

Billedresultat for bih sud

Optuženi u predmetu Radomir Marković i dr. oslobođeni od optužbe

 

 

 

Optuženi u predmetu Radomir Marković i dr. oslobođeni od optužbe

 

Nakon okončanog glavnog pretresa vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine danas je izreklo prvostepenu presudu kojom su optuženi Radomir Marković, Mile Kušić, Dragan Božović, Saša Perković, Radomir Gluhović, Pero Radović, Ilija Vukašinović i Miloš Vukašinović oslobođeni od optužbe da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

Optuženi su oslobođeni optužbe da su u vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, a u okviru širokog i sistematičnog napada koji je vojska i policija Srpske Republike Bosne i Hercegovine preduzimala u periodu od aprila do kraja septembra 1992.godine usmjerenog protiv civilnog nesrpskog stanovništva na području opštine Rogatica znajući za takav napad i da njihove radnje čine dio toga napada, izvršili ubistvo civilnog bošnjačkog stanovništva.

Optuženi su u cijelosti oslobođeni naknade troškova krivičnog postupka. 

Protiv navedene presude dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od prijema pismenog otpravka.

Komentariši