Dr Zehra Alispahić gostovala u Švedskoj

Doc.dr Zehra Alispahić gostovala u Štokholmu 4-6.11.2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Zehra Alispahić gostovala u Švedskoj

 Predavači musafiri iz BiH:

doc.dr Zehra Alispahić, Mr. Sabrija Mehmedović

 U sklopu gostovanja doc.dr Zehra Alispahić je održala nekoliko predavanja

04.11.2016. petak, program je bio organizovan za  sve a tema je bila:


Bosna i Hercegovina, Bošnjaci, Islamska Zajednica u BiH Kontinuitet i izazovi savremenog trenutka

 

Dok su predavanja 5.11.2016 i 6.11.2026 bila samo za žene…

 

 

 

 

Komentariši