NIŠTA LIČNO – gost doc.dr.Zehra Alispahić

NIŠTA LIČNO – gost doc.dr.Zehra Alispahić – O Roagatici osnovnoj i srednjoj školi,  mektebu, Omer ef. Begiću, fakultetu, Sarajevu, Maroku, magistarskom i doktorskom radu, studentima, Preporodu, radiu Stari grad, Ljiljanu, Gazi Husrev-begovoj medresi, Srebrenici itd...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ništa lično – doc. dr. Zehra Alispahić -13.03.2017.

 

V I D E O:

 

 

Komentariši