Most na Žepi: Za stabilizaciju nacionalnog spomenika uloženo 62.600 dolara

 

Most na Žepi: Za stabilizaciju nacionalnog spomenika uloženo 62.600 dolara

Ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack danas je posjetila Žepu i obišla nacionalni spomenik – Most na Žepi, na kojem su nedavno okončani radovi urgentne stabilizacije mosta.

 

 

 

 

Most na Žepi:

Za stabilizaciju nacionalnog spomenika uloženo 62.600 dolara

 

Ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack danas je posjetila Žepu i obišla nacionalni spomenik – Most na Žepi, na kojem su nedavno okončani radovi urgentne stabilizacije mosta.
Sredstva u iznosu od 62.600 američkih dolara donirao je Specijalni fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa, pri Ambasadi SAD-a u BiH.

Uz obilazak nacionalnog spomenika, organizovano je i postavljanje informativne ploče sa osnovnim podacima o ovom izuzetno vrijednom dobru. 

U starijim zapisima i putopisima nema nikakvih podataka o graditelju i vremenu izgradnje Mosta na rijeci Žepi, niti je na mostu ostao sačuvan tekst sa natpisom koji bi mogao dati precizne informacije o vremenu i graditelju ovog objekta. Pretpostavlja se da je sagrađen krajem 16. vijeka. Most koji se nalazio na ušću rijeke sve do 1966. godine, demontiran je i rekonstruisan na drugoj lokaciji zbog izgradnje HE Bajina Bašta. Njegova nova lokacija nalazi se 500 metara od naselja Žepa.

Most na rijeci Žepi nalazi se na Listi ugroženih spomenika BiH od 2005. godine zbog oštećenja konstrukcije, pukotina i deformacija koje mogu uzrokovati dalje propadanje. 

Cilj projekta bio je dovođenje konstrukcije mosta u stabilno stanje sa dovoljnim nivoom sigurnosti, uvažavajući kriterije nosivosti, upotrebljivosti i trajnosti, te omogućiti implementaciju ostalih faza projekta restauracije kada se za to osiguraju sredstva.

Partneri u implementaciji projekta bili su Mjesna zajednica Žepa, Opština Rogatica i Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.

Projekat restauracije Mosta na Žepi, kao i ostali projekti rehabilitacije nacionalnih spomenika BiH su od izuzetnog značaja za cjelokupnu bosanskohercegovačku baštinu, a njihova implementacija predstavlja nastavak uspješne dugogodišnje saradnje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i Vlade SAD-a koja se odvija putem Ambasade SAD u Sarajevu.

 
 

Komentariši