Opština Rogatica uključena u Projekat integrisanog lokalnog razvoja

Osim Rogatice, u ovaj projekat uključeno je još deset opština iz BiH, a opštine koje su do sada bile obuhvaćene ILDP-om imaju veoma pozitivna iskustva. 

 

 

Opština Rogatica uključena u Projekat integrisanog lokalnog razvoja

 

Načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić potpisao je Protokol o saradnji i Memorandum o razumijevanju između Opštine Rogatica, sa jedne, i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Švajcarske, sa druge strane, čime je naša opština uključena u Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP).

Prema riječima Sezin Sinanoglu, predstavnice UNDP-a za BiH, Projekat integrisanog lokalnog razvoja podrazumijeva jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, kako bi mogle da kreiraju i primjenjuju svoje strategije razvoja u partnerstvu sa lokalnim zajednicama. Sinanoglu je dodala da je osnovni cilj ILDP-a dovođenje investicija u lokalne zajednice, povećanje ekonomskih perspektiva i mogućnosti zapošljavanja, što bi dovelo do unapređenja kvaliteta života stanovništva.

Osim Rogatice, u ovaj projekat uključeno je još deset opština iz BiH, a opštine koje su do sada bile obuhvaćene ILDP-om imaju veoma pozitivna iskustva. ILDP je prisutan na našim prostorima od 2008. godine, a od tada je zahvaljujući njemu kreirano 530 novih radnih mjesta i pružena podrška u povećanju prihoda za 2.400 građana.

Komentariši