IKRAR DOVA DŽEMALU DŽANANOVIĆU U DŽAMIJI ŠLJEDOVIĆI

Poslije ikindije namaza proučena je hadžijska-ikrar dova Džemalu Džananoviću povodom odlaska na hadždž.

 

 

 

Komentariši