Usvojen budžet opštine za 2018. godinu

Relateret billede

ROGATICA – Nakon provedenih svih zakonskih procedura i dobivene saglasnosti od Ministarstva za finansije u Vladi RS, odbornici SO-e Rogatica većinom glasova na danas održanoj sjednici donijeli su odluku o usvajanju budžeta opštine za 2018. godinu u iznosu od 6.450.000 maraka.

 

 

 

Usvojen budžet opštine za 2018. godinu

 

ROGATICA – Nakon provedenih svih zakonskih procedura i dobivene saglasnosti od Ministarstva za finansije u Vladi RS, odbornici SO-e Rogatica većinom glasova na danas održanoj sjednici donijeli su odluku o usvajanju budžeta opštine za 2018. godinu u iznosu od 6.450.000 maraka.

Osnovni izvor prihoda i ove godine biće sredstva od poreza koja će biti zastupljana sa 57,8 posto. Neporeski prihodi učestvovaće sa 28,3 i ostali sa 14 posto.

Sa prihodima uravnoteženi su i budžetski izdaci. Najviše sredstava utrošiće se za tekuće rashode u čemu izdvajanja za lična primanja zaposlenih učestvuju sa 40 posto. Za nefinansijsku imovinu, odnosno kapitalne investicije, biće utrošeno 950.000 maraka ili 18,6 posto, za finansijsku imovinu 85.000, otplatu dugova 178.000, ostale izdatke 121.000 i budžetsku rezervu 15.000 maraka.

Komentariši