DANSKA: Za Edina Škaljića sakupljeno 14 380 kr.

Danas je 08.mart i ovo je dan kada smo rekli da do ovoga datuma u Danskoj traje akcija za Edina Skaljica iz Rogatice. Za Edina se uspjelo sakupiti 14.380 dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANSKA: Za Edina Škaljića sakupljeno 14 380 kr.

 

Danas je 08.mart i ovo je dan kada smo rekli da do ovoga datuma u Danskoj traje akcija za Edina Skaljica iz Rogatice.

Ovo je izvjestaj nakon uspjesno zavrsene akcije. Za Edina se uspjelo sakupiti 14.380 dk.

Allaha molimo da nagradi sve koji pomazu svojim prilozima ljudima u nuzdi.

Most-Bro koristi priliku da se zahvali svima na velikoj humanosti koju pokazujete.

 

 

U akciji ucestvovali:

Mirzeta Topcic 

Mensur Svraka 

Selma 

Mirsada Mujacic 

Ramiza 

Almedina Hadzovic 

Alen Fific 

Edina Grgic 

Emir Biser 

Samir Resic 

Ramiza Smajlovic 

Jasmin Jasarevic 

Elmira Hajdarevic 

Edin Pranjga 

Amel Halilovic 

Almira Basic 

Admir Nikontovic 

Amila Garbo 

Sadeta Halilovic

Izeta Harbas  

Adem Avdagic 

H.A. 

Tarik Misimovic 

Elvira Rahmic 

Lida 

Mehmed 

Emira Catic 

Murisa 

Esad Ovcina 

Abdullah Fejzic 

Jasmina 

Merima Muric 

Sefik Avdic 

Amir Redzepovic 

Od sinova za rahmetli Hilmiju Redzepovic

Alem Hasanbegovic 

Adi Fejzic 3

Adin Bijedic 

Semka Mujcinovic 

Sabira Redzepovic 

Hajra Cosovic 

Elvira Fazlic 

Ajla Alibasic 

Jasmina Lazic 

Merima Muric 

Jusuf Suljic 

Elvedina Sahat 

Shejla Gunic 

Emina Cosabic 

Merhanisa Polimac 

Amela Bilalovic 

Azerina Bilalovic 

Mediha Focak 

Seada Hodzic 

Fatima Abazovic 

Aida Redzepovic 

Azemina Aganovic 

Adnan Demirovic 

Amela Julardzija 

Admira Aganovic 

Sakib Mujanovic 

Munevera Novljanin 

Sabira 

Izeta Harbas 

Sadeta Halilovic 

Most-Bro 

Komentariši