Javni poziv za uređenje grada

Komunalna policija poziva i nalaže građanima Rogatice da izvrše uklanjanje svih deponovanih materijala sa parkovskih površina, dijelova ulica, trotoara, trgova, parking prostora, dvorišta uz stambene i druge zgrade kao i fasade zgrada, a posebno ogrevnog materijala, havarisanih i neupotrebljivih vozila, te nelegalno izgrađenih i postavljenih pomoćnih i drugih improvizovanih objekata.

 

 

 

Javni poziv za uređenje grada

 

Opštinska uprava opštine Rogatica, Odjeljenje za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije – Komunalna policija, na osnovu ovlaštenja propisanih članom 9. Zakona o komunalnoj policiji (“Službeni glasnik RS”, broj: 28/13), te u skladu sa članom 5. Odluke o komunalnom redu (“Službeni glasnik opštine Rogatica”, broj: 9/15), u p u ć u j e:

 

J A V N I   P O Z I V

 

U cilju stvaranja povoljnijih uslova za život i rad građana Rogatice, poboljšanja estetskog izgleda naselja, stvaranja prijatnog ambijenta u urbanoj zoni, unapređenja, njegovanja i zaštite zelenih i drugih javnih površina, Komunalna policija poziva i nalaže građanima Rogatice da izvrše uklanjanje svih deponovanih materijala sa parkovskih površina, dijelova ulica, trotoara, trgova, parking prostora, dvorišta uz stambene i druge zgrade kao i fasade zgrada, a posebno ogrevnog materijala, havarisanih i neupotrebljivih vozila, te nelegalno izgrađenih i postavljenih pomoćnih i drugih improvizovanih objekata.

 

Rok za uklanjanje deponovanih materijala, odnosno za izvršenje naloženih mjera je 15.5.2018. godine.

Ukoliko se do naznačenog roka ne izvrše naložene mjere, Komunalna policija će po pravu nadzora i u kontrolnom postupku utvrditi identitet lica koje nije postupilo po pozivu, te u skladu sa ovlaštenjima preduzeti pokretanje odgovarajućeg postupka i izricanje kaznenih mjera.

Komentariši