Katica: Osnovni zadatak MUP KS je da se građani osjećaju sigurno

Katica: Osnovni zadatak MUP KS je da se građani osjećaju sigurno

Novi ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) Admir Katica kazao je za Fenu da je njegov osnovni zadatak u mandatu da građani imaju što bolji osjećaj sigurnosti, a ne samo sigurnost koja se izražava statističkim podatcima o broju krivičnih djela i stanju u saobraćaju.

 

 

 

 

Katica: Osnovni zadatak MUP KS je da se građani osjećaju sigurno

 
Novi ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) Admir Katica kazao je za Fenu da je njegov osnovni zadatak u mandatu da građani imaju što bolji osjećaj sigurnosti, a ne samo sigurnost koja se izražava statističkim podatcima o broju krivičnih djela i stanju u saobraćaju.
 
Definirajući osnovnu viziju i misiju MUP KS-a, ministar Katica je najavio reformu ‘zvanja’ i organizacionu reformu tog ministarstva.

“Reforma zvanja podrazumijeva povratak ‘struke’ u MUP KS-a. To će značiti da ćemo vrlo brzo kroz izmjene Zakona o policijskim službenicima KS-a propisati veći stepen stručne spreme kao uslov za radni odnos i omogućiti prijem stručno osposobljenih službenika”, pojasnio je ministar Katica. 

Sa druge strane, kazao je da će postojećem policijskom kadru omogućiti da se stručno nadogradi kroz edukacioni modul koji će osmisliti u saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Pravnim fakultetom u Sarajevu kako bi osnažili taj aspekt struke u postojećem policijskom kadru.

Također je najavio i izradu studije potreba Kantona Sarajevo u smislu ljudskih i materijalnih potreba, da će djelovati u skladu sa preporukama te studije te da će sveobuhvatno analizirati usklađivanje svih strateških dokumenata koji imaju isključive ili djelimične sigurnosne sadržaje.

Ministar Katica je naglasio da će vrlo brzo iznaći način da svim policajcima omogući da imaju drugostepeni organ kojem se mogu žaliti na odluke rukovodioca policijskog organa i policijskog komesara.

Između ostalog, kazao je da planira izmijeniti Zakon o policijskim službenicima u smislu promjene odredbi koje se odnose na Policijski odbor i izmijeniti njegov sastav.

Dodao je da će kroz izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima, poštujući princip operativne finansijske samostalnosti policije, redefinirati ulogu i poslove nadzora nad radom uprave policije i policijskog komesara, obzirom da postoji i potreba za tim.

Ministar Katica je zaključio da će raditi i tome da se na pravi način prepoznaju oni policijski službenici koji pokazuju izuzetne rezultate u radu i osmisliti načine da ih nagradi.

Komentariši