Dr. sci. Minela Kerla

Dr. sci. Minela Kerla je trenerica online nastavnika, mentorica, edukacijska znanstvenica, te recezentica u nekoliko internacionalnih časopisa. Osnovnu i srednjoškolsku učiteljsku naobrazbu je završila u Sarajevu, gdje je i studirala književnosti naroda u BiH na Filozofskom fakultetu.

 

 

 

 

 

Minela Kerla

Dr. sci. Minela Kerla je trenerica online nastavnika, mentorica, edukacijska znanstvenica, te recezentica u nekoliko internacionalnih časopisa.

Osnovnu i srednjoškolsku učiteljsku naobrazbu je završila u Sarajevu, gdje je i studirala književnosti naroda u BiH na Filozofskom fakultetu.

Na području odgojno-obrazovnih znanosti obavila je magisterij na Sveučilištu Zenica, Pedagoškom fakultetu, te doktorske studije na Sarajevskom sveučilištu, Pedagoškom fakultetu i Sveučilištu Jyväskylä, Finska.

Nakon doktorskog studija, specijalizirala je na dva programa: Teach Online English Second Language (Sveučilište u Arizoni, SAD), i “Bilingual Brain” (Houston University, SAD).

Trenutno je angažirana na projektima obuke online edukatora, aktivni konzultant na jezičnim platformama i instructorica na Udemy platformi.

 

 

 

Učenje I Učenja Na Online Platformama

Kako se uči na online platformama i jesu li platforme u skladu s pedagoškim principima?… su neka od pitanja s kojim se autorica upustila u avanturu istraživanja odnosa stilova učenja na platformama, te voditeljstva nastavnog procesa, kao i percepcija nosioca procesa. Rezultati istraživanja su pokazali da je pedagoška klima na platformama u međuzavisnom odnosu sa stilovima učenja i pozitivno utječe na percepciju kompetencije i samopoštovanja studenata. U istraživanju je utvrđeno da su određeni stilovi i uslovi učenja dobri prediktori osobne kompetentnosti studenata. Voditeljski stilovi nastavnog procesa na platformama su u zavisnosti od preferencija nastavnika, njihovih zanimanja i uloge, koju zauzimaju na platformi, ali i u odnosu na kojoj rade. Osoblje na platformama preferira približno iste ili slične stilove voditeljstva i nisu zabilježene značajne statističke razlike u preferencijama stilova voditeljstva. U radu su diskutirani aspekti učenja i edukacijskog menadžmenta.

 

 

 

KAŽI MI… KAKO SE SMIJEŠ?

Knjiga Kaži mi.. kako se smiješ? je stručno-naučna literatura o humoru adolescenata. Autorica je istraživala stilove humora, njihovu ulogu, kao i uticaj na samoevaluaciju i akademski uspjeh mladih u školi. Knjiga analizira evolutivne i razvojne aspekte humora, a zatim i psihopedagoške aspekte određenih stilova humora u nastavi. U knjizi je i preporučeno edukatorima, koji stil humora bi bilo dobro njegovati, jer pozitivno djeluje na školski uspjeh i ličnost adolescenata.

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LxtfqMYo9M0

 

Komentariši