Kurtćehajić: Primjena Zakona o 1. martu je obavezna u cijeloj BiH

Kurtćehajić: Primjena Zakona o 1. martu je obavezna u cijeloj BiH

Smatra da bi “visoki predstavnik morao da sankcioniše glavne krivce za opstrukciju državnog praznika suspendujući ih iz politike bez obzira na funkciju koju obavljaju, a nadležno tužilaštvo trebalo bi krivično procesuirati glavne vinovnike kršenja ustavne norme o kontinuitetu propisa”.

 

 

DAN NEZAVISNOSTI BIH

 

Kurtćehajić: Primjena Zakona o 1. martu je obavezna u cijeloj BiH

 

Predsjednik Foruma bošnjačkih intelektualaca Suad Kurtćehajić na Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine saopćio je da su “prisutne opstrukcije u slavljenju ovog datuma koje prvenstveno dolaze iz Republike Srpske”.

“To predstavlja kršenje ustavne norme koja se odnosi na kontinuitet propisa i predstavlja krivično djelo. O ovome bi se trebali pozabaviti tužioci ali i visoki predstavnik koji treba biti čuvar Dejtona odnosno njegovog Ustava jer na djelu imamo antiustavnu aktivnost koja na žalost nije sankcionisana od onih koji su dužni da štite ustavni poredak Bosne i Hercegovine”, mišljenja je Kurtćehajić. 

Smatra da bi “visoki predstavnik morao da sankcioniše glavne krivce za opstrukciju državnog praznika suspendujući ih iz politike bez obzira na funkciju koju obavljaju, a nadležno tužilaštvo trebalo bi krivično procesuirati glavne vinovnike kršenja ustavne norme o kontinuitetu propisa”.

Zbog navedenog u današnjem saopćenju podsjeća da u Ustavu BiH koji nam je dat Aneksom 4 postoje dva dodatna aneksa od kojih Aneks 2 obrađuje pitanje kontinuiteta propisa Bosne i Hercegovine.

“Tu stoji da “svi zakoni, propisi i sudski poslovnici koji su na snazi na teritoriji BiH u trenutku kada Ustav stupi na snagu ostaće u onoj mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa Ustavom dok drugačije ne odredi nadležni organ vlasti BiH”.

Imajući u vidu da je Skupština Republike BiH 28. februara 1995. godine donijela Zakon o Prvom martu što je 6. marta potpisao predsjednik Predsjedništva RBiH Alija Izetbegović, primjena ovog zakona je obavezujuća na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, zaključio je Kurtćehajić.

 

Klix

Komentariši