AKCIJA – PRIKUPLJANJE NOVCA ZA ASFALTIRANJE PUTA BREZOVA RAVAN – VRATAR

OVOM PRILIKOM ŽELIM DA VAS OBAVIJESTIM DA SMO POKRENULI AKCIJU PRIKUPLJANJE NOVCA ZA ASFALTIRANJE PUTA BREZOVA RAVAN-VRATAR. IZABRALI SMO LJUDE U GRAĐEVINSKI ODBOR KOJI ĆE DA PRIKUPE ODREĐENE PAPIRE KOJI SU NAM PTREBNI DA BI SE PRIJAVILI NA TENDER.

 

 

AKCIJA – PRIKUPLJANJE NOVCA ZA ASFALTIRANJE PUTA BREZOVA RAVAN – VRATAR

 

 

OVOM PRILIKOM ŽELIM DA VAS OBAVIJESTIM DA SMO POKRENULI AKCIJU PRIKUPLJANJE NOVCA ZA ASFALTIRANJE PUTA BREZOVA RAVAN-VRATAR.

IZABRALI SMO LJUDE U GRAĐEVINSKI ODBOR KOJI ĆE DA PRIKUPE ODREĐENE PAPIRE KOJI SU NAM PTREBNI DA BI SE PRIJAVILI NA TENDER.

MINISTARSTVO ZA RASELJENA LICA IMA RANG LISTU I PRVI NA RANG LISTI SU ONI KOJI IMAJU NAJ VIŠE PARA NA RAČUNU.ZATO JE POTREBNO DA SE MI VRATARCI MA GDJE BILI ODAZOVEMO I PRIKUPIMO ŠTO VIŠE NOVCA DO 10 NOVEMBRA 2019 G,KAKO BI MOGLI UČESTVOVATI NA TENDERU.


U GRAĐEVINSKOM ODBORU SU;
1.DR.HELJIĆ IBRAHIM
2.BAJIĆ AMIR
3.BAJIĆ EDIN
4.HELJIĆ HAMDIJA
5.DEVEDŽIJA MUAMER
6.BAJIĆ VAHID


ISTIM OVIM LJUDIMA MOŽETA DA DATE NOVAC ZA ASFALTIRANJE PUTA ILI DA UPLATITE NA RAČUN KOJI ĆE BITI OBJAVLJEN ZA KOJI DAN.
ZA ONE KOJI SU VAN BOSNE MOŽETA NOVAC DA DATE;
AMERIKA;
FLORIDA;BEGIĆ SENAD
GEORGIJA;DURMIŠEVIĆ IDRIZ
NORTH CAROLINA;DURMIŠEVIĆ SEAD
SANT LUIS;HELJIĆ ELVEDIN
ILI UPLATOM NA RAČUN KOJI ĆE BITI OBJAVLJEN ZA KOJI DAN.
ONI KOJI ŽIVE U EVROPI BIĆE OBAVJEŠTENI KOME MOGU DATI NOVAC.
NADAM SE DA ĆEMO SE ODAZVATI NA OVU HAIRLI AKCIJU KAO I UVIJEK. SELAM SVIMA

 

SPISAK LJUDI KOJI SU DALI NOVAC ZA ASFALTIRANJE PUTA BREZOVA RAVAN-VRATAR ;
1.DEVEDŽIJA MUAMER 1000 KM
2.BAJIĆ VAHID 1000 KM
3.HELJIĆ HAMDIJA 1000 KM
4.DR.HELJIĆ IBRAHIM 1000 KM
5.BAJIĆ EDIN 1000 KM
6.BAJIĆ AMIR 1000 KM
7.KARGA AMIR 500 KM
8.HELJIĆ(Sejdalija) HASAN 650 $
9.DURMIŠEVIĆ IDRIZ 650 $
10.SEDINA I ABDULAH HAJRIC 1000 KM
11.HELJIĆ ELVEDIN . .. . 650$
12.HELJIĆ MUHIDIN 650$
13.HELJA MUAMER 50$
14.ZIMIĆ ZAJKO 50$
15.JUSUPOVIĆ MUNIB 100 KM
16.BEGIĆ ZAJKO 1000 KM
17.KULOVAC MEVLUDIN 100$
18.ANEL BRGULJA 100 KM
19.DURMIŠEVIĆ HALIL 1500 KM
20.PODŽIĆ DŽEMAL 100 $
21.ČAVČIĆ HAMZA 50 $
22.BAJIĆ HALIL 500 $
23.BEGIĆ SENAD 2000 KM
24.VATREŠ ĆAZIM 200 KM
25.HAJRIĆ ŠEFIK 500 KM
26.OMANOVIĆ IBRO 100 $
27.OMANOVIĆ MIRZA 100 $
28.OMANOVIĆ EJUB 100 $
29.BAJIĆ REFIK 1000 KM
30.DURMIŠEVIĆ ŠEĆAN 1000 KM
31.BAJIĆ ŠKRBIĆ TEMIMA 1000 KM
32.VATREŠ VAHID 300 $
33.OTAJAGIĆ REMZIJA 100 KM
34.DURMIŠEVIĆ MUNIR 300 $
35.DURMIŠEVIĆ SEMIR 100 $
36.DURMIŠEVIĆ SEAD 1000 KM
37.GUHDIJA ŠEFIK 1000 KM
38.GUHDIJA ŠAHIN 100 KM
39.GUHDIJA AHMED 1000 $
40.ČOLIĆ VENO 100 $
41.BAJIĆ ZIJAD 1000 KM
42.ŠEHIĆ (HELJIĆ) SAFA 300 KM
43.GUHDIJA EDHEM 20 KM
44.HASANOVIĆ(BAJIĆ)MUNEVERA 100 KM
45.BAJIĆ ARIF 500 $
46.DIVOVIĆ MUAZ I AJNIJA 500 $
47.DURMIŠEVIĆ HABIBA 100 KM
48.NUHANOVIĆ MUSTAFA MIDHATA 50 KM
49.OSMANOVIĆ SULJO HADŽIRA(HELJIĆ)50€
50.BAJIĆ HUSO 100 KM
51.KULOVAC (MUSTAFA) FUAD 100 $
52.BORIĆ MEŠIN 200 KM
53.HELJIĆ HUSO 100 KM
54.MURATOVIĆ RIFET 50 $
55.DEVEDŽIJA HIMZO 200 KM
56.GUHDIJA MUSTAFA 100 KM
57.LOŠIĆ HIMZO I NAZIJA 200 KM
58.HELJIĆ NAZIF 100 KM
59.MIRSAD SUĆESKA 100 KM
60.BAJIĆ MUJO 500 $
61.BAJIĆ ARNELA 100 $
62.BAJIĆ MIRELA 100 $
63.KULOVAC MIRSAD 1000 $
64.ŽIGA NEDŽIB I NAZA 300 $
65.SADIKOVIĆ AMEL I ARMINA 200 $
66.HODŽIĆ ADIS I SEIDA 200 $
67.OMANOVIĆ BAJRO BAJA 200 $
68.KURTIĆ MUHIDIN 300 $
69.DURMIŠEVIĆ SMAJIL JASMINA
I JASMIN 300 KM
70.EFENDIJA_ŠLJIVAR EDIN 150 KM
71.VATREŠ HIMZO 100 KM
72.PARNICA NEDŽIB 100 KM
73.AGIĆ EMIN 100 KM
74.AGIĆ EMIR 100 KM
75.MURATOVIĆ ARIF 100 $
76.DEVEDŽIJA SUAD 200 KM
77.HODŽIĆ MEHMED MEŠA 50 KM
78.HELJIĆ HASAN 500 KM
79.GUHDIJA SEAD 500 $
80.ZIMIĆ ESAD 100 $
81.BRAĆA BEGIĆ SUVAD_SAMIR
i NIHAD 1000 KM
82.KULOVAC TIDŽA 200 KM
83.VATREŠ (HASIBA) IBRAHIM 200 KM
84.HELJIĆ A. 1000 KM
85.HELJIĆ F. 355 KM
86.ŠAHIĆ HUREM 100 KM
87.OMANOVIĆ ĆAMIL 100 KM
88.DEMIR KEMO 100 KM
89.MIŠIĆ ZAHID 100 KM
90.DURMIŠEVIĆ(OHRAN) HALIL 100 KM

 

ovo nije konacan spisak jer je pristiglo jos desetak novuih uplata

VISE INFORMACIJA NA FB ASFALT-VRATAR

 

Komentariši