Šumsko-uzgojni radovi se ostvaruju po utvrđenoj dinamici

Billedresultat for pošumnjavanje

ROGATICA – Plan šumsko-uzgojnih radova u Šumskom gazdinstvu „Sjemeć“ u Rogatici za tekuću godinu ostvaruje se po utvrđenoj dinamici.

 

Šumsko-uzgojni radovi se ostvaruju po utvrđenoj dinamici

 

ROGATICA – Plan šumsko-uzgojnih radova u Šumskom gazdinstvu „Sjemeć“ u Rogatici za tekuću godinu ostvaruje se po utvrđenoj dinamici.

Po osnovu proste reprodukcije iz vlastitih sredstava i uz angažovanje postojeće radne snage, kao pravila koje je ovdje uvedeno već nekolko posljednjih godina, za 202 radna dana u visokim šumama Sjemeća i Devetaka pošumčljeno je 12 hektara goleti sa 18 hiljada sadnica smrče, jele, bijelog bora i javora.

I ostali šumsko-uzgojni radovi ostvareni su u planiranom obimu, a neki i znatno premašeni ko što je popunjavanje starih kultura nastalih sadnjom i sjetvom, gdje je umjesto planiranih 4,5, ostvareno 8,5 hektara. 

Prašenje i okopavanje ostvareno je na 12 hektara. 

Na istoj količini hektara izvršene je i uklanjanje korova i drugih nepoželjnih i štetnih vrsta bilja i tako redom.

Sve u svemu, zasadjeno je skoro 50.000 sadnica i obavljene druge uzgojne radove u šumama u vrijednosti od 140.000 maraka iz vlastite akumulacije.

Komentariši