inicijativa za postavljanje dodatnih znakova opasnosti.

Saobraćajni znakovi opasnosti

Sa sastanaka Foruma za bezbjednost na kojem je analizirana bezbjednosna situacija na području opštine Rogatica. Dogovoreno je da se sa predstavnicima preduzeća nadležnih za puteve održi sastanak i preduzme inicijativa za postavljanje dodatnih znakova opasnosti.

 

 

 

Inicijativa za postavljanje dodatnih znakova opasnosti

 

Sa sastanaka Foruma za bezbjednost na kojem je analizirana bezbjednosna situacija na području opštine Rogatica. 

Komandir Policijske stanice  konstatovao je da je stanje bezbjednosti na području opštine zadovoljavajuće, budući da nije bilo događaja koji bi ugrozili ili uznemirili građane.

Diskusija se najviše vodila o pronalaženju rješenja za smanjenje broja saobraćajnih nezgoda na dionici magistralnog puta M 19.3 od Stjenica do Kovanja. 

Dogovoreno je da se sa predstavnicima preduzeća nadležnih za puteve održi sastanak i preduzme inicijativa za postavljanje dodatnih znakova opasnosti.

 

Komentariši