Led rasvjeta donijela znatne uštede

I prognoze su se obistinile. Račun za potrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu u oktobru ove godine bio je za preko 66 posto manje od računa za isti mjesec prošle godine ….

 

 

Led rasvjeta donijela znatne uštede

 

Od kraja jula do kraja septembra ove godine u Rogatici je trajala realizacija projekta zamjene starih sijalica javne rasvjete novim LED sijalicama. 

Zamijenjeno je 920 sijalica na niskim, srednjim i visokim kandelaberima uz investicviju od skoro 500.000 maraka koje su obezbjeđene iz budžeta opštine.

Već u fazi priprema za realizaciju ovog projekta rečeno je da će se dobiti svjetiljke koje su manje podložne pregorjevanju sa dužim vijekom trajanja i da će se doći do znatnih finansijskih ušteda na potrošnji električne energije.

I prognoze su se obistinile. Račun za potrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu u oktobru ove godine bio je 3220 maraka, ili za preko 66 posto manje od računa za isti mjesec prošle godine kada je iznosio 9572 marke.

Sa ovakvom uštedom, računaju u Odjeljenju za finasije u Opštinskoj upravi, ova investicija će se isplatiti za manje od pet narednih godina i to dokazuje da su njeni zagovarači bili u pravu kada su predložili zamjenu klasičnih LED sijalicama.

Komentariši