Potpisani sporazumi s 29 općina u RS-u za izgradnju kuća povratnika

Predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Republičkog sekretarijata za raseljene osobe i izbjeglice potpisali su u Sarajevu sporazume s načelnicima i gradonačelnicima 29 općina i gradova u Republici Srpskoj o izgradnji i rekonstrukciji 433 porodične kuće za povratak izbjeglica i raseljenih osoba.

 

 

 

 

Potpisani sporazumi s 29 općina u RS-u za izgradnju kuća povratnika

 

Za finansiranje stambenih projekata i podršku u provođenju programa, donatori RSP-a su dosad izdvojili 287 miliona eura, od čega se 64,5 miliona eura odnosi na projekte u BiH

Predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Republičkog sekretarijata za raseljene osobe i izbjeglice potpisali su u Sarajevu sporazume s načelnicima i gradonačelnicima 29 općina i gradova u Republici Srpskoj o izgradnji i rekonstrukciji 433 porodične kuće za povratak izbjeglica i raseljenih osoba.

 

Radi se o suradnji na provođenju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (DPSZ/RSP) za Podprojekat BiH5: Obnova i izgradnja 50 porodičnih kuća za lokalnu integraciju i re/konstrukcija 500 porodičnih kuća za povratak izbjeglica i raseljenih osoba u BiH.

 

U okviru tog podprojekta ukupne vrijednosti 21,5 miliona KM, sredstvima osiguranim iz donacija Fonda Regionalnog stambenog programa izgraditi će se 550 stambenih jedinica za potrebe lokalne integracije i povratka izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, od kojih 117 u FBiH i 433 u RS.

 

Zamjenik državnog resornog ministra Dževad Mahmutović naglasio je da će s istim brojem općina uskoro biti potpisani sporazumi o suradnji s lokalnim zajednicama u Federaciji BiH gdje će biti izgrađeno i obnovljeno 117 kuća za povratnike.

 

– Sumirano, peti podprojekt će se provoditi u 58 općina i gradova u Bosni i Hercegovini i, kao takav, je kompleksan i zahtjevan jer je zapravo svaki objekt jedno gradilište – kazao je.

 

Zahvalio je predstavnicima lokalnih zajednica što su ‘dali značaj i prioritet za prihvat povratnika, kao i porodica koje se lokalno integrišu u vaše sredine’.

 

– Nije ni mali financijski značaj s obzirom da ste, bez naknade osigurali, sve neophodne administrativno-tehničke uvjete za početak izvođenja radova – kazao je.

 

Dodaje zahvalnost i Evropskoj uniji kao najvećem donatoru Regionalnog stambenog programa, kao i svim ostalim državama sudionicima u Fondu RSP-a.

 

– Bez vašeg povjerenja u institucije Bosne i Hercegovine, te prepoznavanje potreba i prioriteta interno raseljenih osoba u BiH i izbjeglica iz BiH koji žele da se vrate u prijeratne domove, ovaj projekt u ovoj mjeri ne bi bio realiziran – naglasio je.

 

Šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije Evropske unije u BiH Gianluca Vannini kazao je novinarima da im je, nakon što budu stambeno zbrinute sve te porodice, važno osigurati i druge uvjete kao što je mogućnost zapošljavanja, obrazovanje i druge socijalne usluge. EU radit će, kaže, zajedno s nadležnim organima da se postigne taj cilj.

 

Marko Aćić iz Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije kaže da bi prije sredine ove godine, ako ne bude većih žalbi, mogli dobiti izvođače radova i početi sa gradnjom 433 individualna stambena objekta. Naglasio je važnost suradnje sa lokalnim upravama.

 

Po njegovim riječima, aplikacija koju su korisnici podnijeli aplicirajući za taj projekt podrazumijeva je da trajno žive u tim objektima nakon što budu izgrađeni.

 

– Dosad smo imali situacija (pogotovo na području Posavine) da su ljudi aplicirali, kuće su obnovljene, ali da oni nažalost ne žive u tim stambenim objektima – naglasio je.

 

Sporazumi o suradnji potpisani su sa načelnicima i gradonačelnicima 29 općina i gradova u RS (Banja Luka, Berkovići, Bratunac, Čajniče, Foča, Gacko, Gradiška, Han Pijesak, Kalinovik, Kostajnica, Kozarska Dubica, Laktaši, Ljubinje, Milići, Nevesinje, Novi Grad, Novo Goražde, Osmaci, Pale, Prijedor, Rogatica, Rudo, Sokolac, Srebrenica, Trebinje, Trnovo, Višegrad, Vlasenica i Zvornik).

 

Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu u Bosni i Hercegovini će, do kraja trajanja programa, biti osigurano ukupno 3.200 stambenih jedinica za ugrožene izbjeglice, raseljene osobe i povratnike. Dosad je završeno oko 1.500 stambenih jedinica, od kojih 1.100 kuća i 400 stanova. Završetak obnove i izgradnje preostalih 1.700 stambenih jedinica predviđen je tokom perioda 2020–2022. godine.

Za finansiranje stambenih projekata i podršku u provođenju programa, donatori RSP-a su dosad izdvojili 287 miliona eura, od čega se 64,5 miliona eura odnosi na projekte u BiH.

 

Evropska unija je najveći donator (sa 234 miliona eura), slijede Sjedinjene Američke Države (sa 24 miliona), Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih država. Snažnu podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB).

 

Komentariši