Prikupljanje novca za prevod popisa stanovništva u rogatičkom kadiluku 1850 godine

Dragi sugrađani, svi vi koji potičete sa rogatičke opštine uključite se u akciju sakupljanja sredstava da se ovaj popis prevede na bosanski jezik. Poštovani Bošnjaci, ovo je jedan od niza dokaza o našem bitisanju i življenju na ovim našim rogatičkim prostorima. Znamo šta se sve u prošlosti dešavalo i znamo kako smo sistematski ubijani i progonjeni sa naših ognjišta, zato učinimo da pisani trag ostavimo u amanet našim potomcima…

 

 

 

Prikupljanje novca za prevod

popisa stanovništva u rogatičkom kadiluku 1850 godine

 

Popis 1850. godine je rađen u Latasovo vrijeme.  Popisivane su samo muške glave bez obzira na starost. Često i uz malo ličnog opisa, visine, boje brkova, brade i sl. Rađen je u tri različita deftera: jedan za muslimansko, drugi za hrišćansko i treći za romsko stanovništvo.

Možda ima propusta popisivača, zavisno od njihove pismenosti. Godine rođenja ne moraju uvijek biti tačne, jer se onda nije k tome pridavalo previše pažnje.

Ovaj defter je najupotrebljiviji od svih ranijih deftera. Jeste rađen 1850. godine ali u narednih deset godina, znači zaključno sa 1860. godinom je dopunjavan svakih jedan do četiri mjeseca, zavisno od mjesta i perioda. U svakom slučaju najmanje tri puta godišnje. Za narod u čarsijama je često upisivano i zanimanje.

Ono što ovaj defter čini još upotrebljivijim je da muslimanski dio stanovništva po prvi put ima upisana prezimena i godinu rođenja u odnosu na one ranije kad se pisalo samo ime.

E upravo do ovih dragocijenih dokumenata iz naše prošlosti došao je naš Velija Palo rodom iz Sočica, dokument o popisu stanovništva Rogatičkog kadiluka iz 1850 godine. Pošto su orginalni dokumenti pisani na staroj arebici, sve  se to mora prevesti u orginalu kako bi sve bilo orginalno i vjerodostojno.

Našao je naš Velija i prevodioca koji će sve to prevesti 10 eura po stranici. Ukupno ima 140 stranica muslimanskog stanovnštva, dok je 72 strana pravoslavnog stanovništva, 6 strana romskog stanovnistva, te nesto malo  jevrejskog stanovništva, sve ukupno 218 stranica.

Ukupno za prevod ovog dragocijenog historijskog materijala potrebno je 2180 eura.

Dragi sugrađani, svi vi koji potičete sa rogatičke opštine uključite se u akciju sakupljanja sredstava da se ovaj popis prevede na bosanski jezik. Poštovani Bošnjaci, ovo je jedan od niza dokaza o našem bitisanju i življenju na ovim našim rogatičkim prostorima. Znamo šta se sve u prošlosti dešavalo i znamo kako smo sistematski ubijani i progonjeni sa naših ognjišta, zato učinimo da pisani trag ostavimo u amanet našim potomcima…

TREBAMO UČINITI sljedeće:

1.       Za prevod nam treba 2180 eura. Anonimni donator koji je odmah prepoznao važnost i veličinu ovog dijela je donirao novac za 140 strana odnosno 1400 eura. Čovjek koji prevodi ovaj dragocijeni tekst prevest će besplatno 6 stranica odnosno vrijednost 60 eura. Ostaje nam da sakupimo još 720 eura. U ovoj fazi nam je prioritet da se sakupi novac za prevod. Poslije toga ćemo ići na drugu i treću fazu projekta tj. tehnička obrada knjige i prikupljanje novca za štampanje.

2.       Kada se sve prevede potrebno je naći nekoga ko bi to tehnički radio i pripremio za štampanje. Najbolje bi bilo kad bi se javio neko od naših sugrađana koji bi to odradio besplatno i tako pomogao ovaj projekat.

3.       U trećoj fazi ćemo ako Bog da pronaći najpovoljniju štampariju u kojoj bi se štampala ova knjiga, a sve će zavisiti od samog tiraža knjige, odnosno naše zainteresovanosti da se ovaj projekat dovede do kraja.

Cilj nam je knjige dati:

– Gazi Husrev begovu biblioteku nekoliko primjeraka,

– Adil begovu biblioteku nekoliko primjeraka,

– goraždansku biblioteku nekoliko primjeraka,

– u sve džematske biblioteke MIZ Rogatica,

– a najbolje bi bilo kad bi se predale i u sve džematske biblioteke muftijstva goraždanskog to će zavisiti od samog tiraža i sredstava koja se prikupe za štampanje ove vrijedne knjige.

– Naravno da će se omogućiti i svim zainteresovanim da kupe ovu knjigu i tako je imaju u svojim privatnim bibliotekama.

– naravno i u druge biblioteke, razne institucije, škole itd…

NOVAC za prevod knjige i za štampanje u BiH možete predati:

1 Zimić Nazif

Dajte nam prijedloge ili se sami ponudite da budete osoba koja ce usmeno promovisati ovaj projekt i osoba koja ce za ovaj projekt sakupljati novac

U Inostranstvu radi smanjenja bankovnih troškova saljite novac Tevi a on ce prikupljeni novac proslijediti U BiH

Čengić Nedimu Tevi (kontakt preko FB)

Svi vi koji zivite u SAD a zelite pomoci ovaj projekt javite se nasem

Muhidin M Kurtic (kontakt na FB)

U Danskoj

Mustafa Fejzić (kontakt preko FB)

Komentariši