Naredba o hitnoj dezinfekciji svih javnih objekata, površina i prevoza

Nalaže se HITNA dezinfekcija javnih objekata, površina i sredstava javnog prevoza na području opštine Rogatica, i to: 

 

 

 

Naredba o hitnoj dezinfekciji svih javnih objekata, površina i prevoza

 

U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, Načelnik Opštine Rogatica, na osnovu Naredbe Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS od 14.03.2020.godine, donosi sljedeću naredbu:

 

Nalaže se HITNA dezinfekcija javnih objekata, površina i sredstava javnog prevoza na području opštine Rogatica, i to: Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Bambi“ Rogatica, JZU Dom zdravlja Rogatica, Javne ustanove Centar za socijalni rad Rogatica, zgrade opštine Rogatica, Policijske stanice Rogatica, Javne ustanove Osnovne škole , Javne ustanove SŠC Rogatica i svih sportskih objekata.

 

Nalaže se dezinfekcija U ROKU OD 48 SATI sljedećim javnim objektima i preduzećima na području opštine Rogatica, i to: Autobuska stanica ,,Aroma“ Rogatica, Pošte Srpske – RJ Rogatica, Šumsko gazdinstvo „Sjemeć“ Rogatica, Javna ustanova Zavod za zapošljavanje RS – Biro Rogatica, JU Narodna biblioteka  Rogatica, TVJ Rogatica,  OO Crvenog krsta Rogatica, JU Centar za kulturu i sport „Radenko Mišević“ Rogatica, Republička uprava za  geodetska i imovinsko-pravne poslove PJ Rogatica, Fond PIO i  Fond Zdravstvenog osiguranja.

 

Nalaže se dezinfekcija U ROKU OD 48 SATI svim ostalim ugostiteljskim i privrednim subjektima, kao i svim zajednicama etažnih vlasnika sa područja opštine Rogatica.

 

Nakon realizacije ovih aktivnosti, nalaže se subjektima iz tačke 1., 2. i 3. ove naredbe, da kontinuirano obavljaju preporučene mjere Instituta za javno zdravstvo u pogledu dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza.

 

Za potrebe dezinfekcije, angažovaće se JZU Dom zdravlja Rogatica, a dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 058 422 410 (Dom zdravlja) i 058 415 106 (Opština Rogatica).

 

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Rogatica“.

 

 

Komentariši