Dr. Nedžad Ajnadžić – Angažovana Služba za transport

Načelnik Ajnadžić je naglasio da Općina Centar čini maksimalne napore da obezbijedi pomoć za sve građane kojima je to potrebno.

 

 

Dr. Nedžad Ajnadžić – Angažovana Služba za transport

 

S ciljem realizacije mjera na sprečavanju širenja koronavirusa i pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva Općina Centar je angažovala Udruženje „Sarajevo-taxi“ i Crveni križ Općine Centar.

 

 

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa saradnicima danas obišao članove Udruženja „Sarajevo-taxi“ i volontere Crvenog križa koji su stavljeni na raspolaganje Civilnoj zaštiti Općine Centar, te im dodijelio zaštitnu opremu (maske, rukavice, vizire i prsluke).

Pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić je pojasnila da će članovi Udruženja „Sarajevo-taxi“ svakodnevno prevoziti volontere Crvenog križa koji će najugroženijim kategorijama stanovnika pomagati u obavljaju neophodnih aktivnosti.

-S obzirom da je Federalni štab civilne zaštite donio naredbu kojom se zabranjuje kretanje osobama preko 65 godina starosti, a veliki broj naših starijih sugrađana svakodnevno upućuje pozive lokalnoj zajednici, donijeli smo odluku da angažujemo Udruženje „Sarajevo-taxi“ i Crveni križ Općine Centar koji će za potrebe naših starijih sugrađana obavljati nabavku neophodnih potrepština, podizanje lijekova iz apoteka, plaćanje računa i slično. Ove aktivnosti će se provoditi u saradnji sa sekretarima mjesnih zajednica koji će primati pozive naših sugrađana i evidentirati njihove potrebe. Pozivi će se primati svakodnevno u određenom vremenskom periodu na 13 punkotva koji će biti smješteni u prostorijama mjesnih zajednica, nakon čega će volonteri Crvenog križa Općine Centar u vozilima Udruženja „Sarajevo-taxi“ odlaziti na adrese kako bi izvršili usluge koje su građani tražili a najkasnije do 17 sati, kazala je Fazlić.

Načelnik Ajnadžić je naglasio da Općina Centar čini maksimalne napore da obezbijedi pomoć za sve građane kojima je to potrebno.

-U ovakvim trenucima moramo raditi svi zajedno, učiniti sve što je u našoj moći da zaštitimo i sebe i druge, poručio je  Ajnadžić.

Podsjećamo, u skladu sa ranije potpisanim ugovorom sa Udruženjem „Sarajevo-taxi“ Općina Centar je formirala Službu za transport povrijeđenog i nastradalog stanovništva koja je regulirana odredbama federalnog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju stvaranja uslova da se u svim slučajevima nastanka prirodne ili druge nesreće, na bilo kojem dijelu područja općine Centar, može obezbijediti odgovarajuća zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. Na ovaj način, dio članova Udruženja „Sarajevo-taxi“ je, u skladu sa odlukama rukovodstva ovog udruženja, stavljen na raspolaganje koordinacionom tijelu Općine Centar.

Komentariši