potpisani ugovori o sufinansiranju nabavke steonih junica

Prema sporazumu, Ministarstvo će da finansira 50% od osnovice cijene grla i kompletan iznos PDV-a, a Opština Rogatica 10%. Preostali iznos od 40% će u ime korisnika uplatiti mljekara “Pađeni”, dok će korisnik taj iznos vratiti mljekari 40% u novcu, a 60% u mlijeku.

 

 

Podrška razvoju mljekarstva – potpisani ugovori o sufinansiranju nabavke steonih junica

 

Mljekara “Pađeni” jedan je od najvećih proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Dnevni kapacitet ove mljekare je do 50.000 litara, a mlijeko se otkupljuje od kooperanata sa područja Hercegovine, Romanije i Podrinja. Među njima značajan udio imaju i mljekari iz Rogatice.

Kako bi se kooperantima pružila podrška za povećanje proizvodnje, mljekara “Pađeni” je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Opštinom Rogatica sklopila sporazum o sufinansiranju poslovnog plana “Proširenje kooperantske mreže kroz podršku razvoju malih mljekarskih farmi” kojim je predviđena nabavka steonih junica.

Prema sporazumu, Ministarstvo će da finansira 50% od osnovice cijene grla i kompletan iznos PDV-a, a Opština Rogatica 10%. Preostali iznos od 40% će u ime korisnika uplatiti mljekara “Pađeni”, dok će korisnik taj iznos vratiti mljekari 40% u novcu, a 60% u mlijeku.

Za područje opštine Rogatica predviđena je nabavka 22 steone junice, a danas su korisnici potpisali ugovore o sufinansiranju sa mljekarom “Pađeni”, koja je lider projekta.

Komentariši