Završena isporuka 22 junice rogatičkim proizvođačima mlijeka

Nakon jučerašnje isporuke 3 češke simentalke, danas je rogatičkim proizvođačima mlijeka u okviru projekta “Proširenje kooperantske mreže kroz podršku razvoju malih mljekarskih farmi” isporučeno i 19 austrijskih simentalki.

 

 

 

Završena isporuka 22 junice rogatičkim proizvođačima mlijeka

 

Nakon jučerašnje isporuke 3 češke simentalke, danas je rogatičkim proizvođačima mlijeka u okviru projekta “Proširenje kooperantske mreže kroz podršku razvoju malih mljekarskih farmi” isporučeno i 19 austrijskih simentalki.

Prema sporazumu, Ministarstvo je finansiralo 50% od osnovice cijene grla i kompletan iznos PDV-a, a Opština Rogatica 10%. Preostali iznos od 40% je u ime korisnika uplatila mljekara “Pađeni”, dok će korisnik taj iznos vratiti mljekari 40% u novcu, a 60% u mlijeku.

Komentariši