IZBORI: Svi bošnjački kandidati na listama od 1997 do 2020

ROGATICA IZBORI: Svi bošnjački kandidati na listama od 1997 do 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogatica – 146

Izabrani bošnjački kandidati na poslijeratnim lokalnim izborima

IZBORI 1997

KOALICIJA ZA CJELOVITU I DEMOKRATSKU BOSNU I HERCEGOVINU (SDA, STRANKA ZA BiH, GDS BiH, LIBERALI BiH)

1.       DŽANANOVIĆ SALIM       

2.       ŽIGA AHMO                      

3.       ŠLJIVNJAK RAMO                         

4.       VATREŠ AMIR                                

5.       RAMIĆ NEZIM                              

6.       BAHTANOVIĆ IZET                    

7.       BAJIĆ OSMAN                              

8.       HEĆO MUHAMED                      

9.       AGIĆ SABRIJA                             

10.   ZIMIĆ NAZIF                                

11.   FEJZIĆ OMER                               

12.   KULOVAC NIHAD                          

13.   HADĆIBULIĆ ĆAMIL                        

14.   DOBRAČA MEHMED                      

15.   ALIĆ SALIM                                      

16.   ĆUREVAC MAIDA                            

17.   PREPIĆ AIDA                                   

18.   SALAN HARIS                                  

19.   ČOLIĆ HASIB                                    

20.   ĆIGA AMIR                                     

21.   DUMANJIĆ VAHID                        

22.   SOFOVIĆ NUSRET                          

23.   KRAJINA MUHAMED                     

24.   PLANJA MUJO                                  

25.   ĆESKO JUSO                                     

IZBORI 2000

“KNS-ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA BORACA i GRAĐANAPRAVDE i MORALA”/BH

1 ARUKOVIĆ OSMAN

2 OMEROVIĆ REFIK

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE – SOCIJALDEMOKRATI

1 BRANKOVIĆ EMIR

2 ISAKOVIĆ RAHMAN

3 HUREM FIKRETA

4 ČOLIĆ MIRSAD

5 ĆESKO SARIJA

LGK-LIBERALNOGRAĐANSKA KOALICIJA BIH (Liberali BIH, GDS BIH)

1 BEGIĆ MUJO

2 ŠLJIVNJAK RAMO

3 AGIĆ DŽENITA

4 HARBINJA FIKRET

5 KAPO MERSIDA

6 JAMAKOVIĆ MIRSAD

7 PAŠIĆ MENSUD

8 HAJRIĆ ELVIRA

9 RAMIĆ SEJDALIJA

SAVEZ ZA CJELOVITU I DEMOKRATSKU BOSNU I HERCEGOVINU (SDA BiH, S BiH)

1 KADRIĆ REMZIJA

2 ŽIGA AHMO

3 ĆUREVAC MAIDA

4 KURTIĆ UZEIR

5 RAMIĆ NEZIM

6 SELIMBEGOVIĆ AMIRA

7 DŽAFEROVIĆ AVDULAH

8 ČAMDŽIJA KEMO

9 PAŠIĆ VESNA

10 DUMANJIĆ IBRO

11 SELIMBEGOVIĆ MUJO

12 ČAUŠEVIĆ MELIHA

13 PAŠIĆ HALID

14 DUMANJIĆ VAHID

RADNIČKA DEMOKRATSKA PARTIJA – Bosne i Hercegovine

1 KARIĆ KASIM

2 PAŠIĆ MEHMED

IZBORI 2004

Ime kandidata Redni broj Broj glasova

IZABRANI                                        Redni broj                            Broj glasova

1 ČAMDŽIJA KEMO                       1                                 263

2 ZIMIĆ OSMAN                           3                                 146

3 KURTIĆ UZEIR                          4                                 127

NISU IZABRANI

4 SELIMBEGOVIĆ AMIRA              2                                 116

5 VUKAZ AZRA                            7                                 103

6 KAPO ILIJAS                              6                                  101

7 ČAUŠEVIĆ MELIHA                     5                                    91

IZBORI 2008

Ime kandidata Redni broj Broj glasova

IZABRANI                                        Redni broj                            Broj glasova

1 ČAMDŽIJA KEMO                       1                                 118

NISU IZABRANI

2 KURTIĆ UZEIR                           6                                55

3 MEDOŠEVIĆ RIFET                     7                                43

4 ZIMIĆ OSMO                             3                                 42

5 SELIMBEGOVIĆ AMIRA               2                                32

6 JESENKOVIĆ MURIS                   4                                30

7 KULOVAC PEMBA                       5                                30

8 AJANOVIĆ AIDA                       8                                     25

9 PEZIĆ MUHIDIN                       9                                     16

           

IZBORI 2012

IZABRANI                                        Redni broj                            Broj glasova

1 ČAMDŽIJA KEMO                       1                                 143

NISU IZABRANI

2 KURTIĆ UZEIR                           3                                65

3 OMANOVIĆ NERMIN                   9                                33

4 MEDOŠEVIĆ RIFET                     4                                32

5 KULOVAC PEMBA                       5                                23

6 PAVICA ERMIN                          7                                23

7 DŽANANAOVIĆ SAFETA              8                                15

8 PUHALO FIKRET                        15                               15

9 BEHLULOVIĆ SAJMA                   5                                 3

10 HODŽIĆ MUSTAFA                    6                                 5     

11 ŠABANIĆ RAMIZ                       10                               3

12 PAVICA FERIDA                        11                               7

13 DŽANANAOVIĆ DŽEMAL            12                              12

14 HERENDA IGBAL                       13                               4

15 HODŽIĆ JASMINA                      14                              4

IZBORI 2016

IZABRANI                                        Redni broj                            Broj glasova

Nema izabranih                                  xxx                                          xxx 

NISU IZABRANI

1 UZEIR KURTIĆ                        1                                      119

2 MUHAMED DUGALIJA              4                                         30

3 AZEM OMERAGIĆ                    7                                        20

4 PEMBA KULOVAC                    2                                        19

5 BELMA DURIĆ                       3                                         19

6 RIFET MEDOŠEVIĆ                5                                          19

7 SAJMA BEHLULOVIĆ               6                                         7   

8 AMIR KARGA                          8                                        12

9 FERIDA PAVICA                    9                                          18

IZBORI 2020 – Predloženi kandidati

SDP – Socijaldemokratska partija BiH

1 Sanja Savić

2 Mehmed Ramić

Demokratska stranka invalida BiH

1 Ramiz Šabanić

SDA – Stranka demokratske akcije

1 Muhamed Dugalija

2 Belma Durić

3 Rifet Medošević

4 Ferida Pavica

5 Igbal Herenda

Komentariši