Sve na jednom mjestu: Spisak svih prava boračke populacije u KS

Omer Osmanović: Uskoro poziv za ostvarivanje prava porodica šehida i poginulih boraca/Senad Gubelić

Želim upoznati sve pripadnike boračke populacije sa svim njihovima pravima i poseban poziv uputiti onima koji do sada nisu iskoristili niti jedno od ovih prava, kazao je ministar Osmanović

 

 

 

 

Sve na jednom mjestu:

Spisak svih prava boračke populacije u KS

 

Želim upoznati sve pripadnike boračke populacije sa svim njihovima pravima i poseban poziv uputiti onima koji do sada nisu iskoristili niti jedno od ovih prava, kazao je ministar Osmanović

 

Od mnogih demobilisanih boraca se može čuti kako nisu ništa dobili od države za učešće u ratu. To je činjenica. Međutim, činjenica je i da mnogi demobilisani botci i ne znaju kakva prava sve mogu ostvariti.

Kako bi ih što bolje upoznao sa njihovim pravima, novoimenovani ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović odlučio je da javno objavi spisak svih beneficija na koje demobilisani boraci imaju pravo, barem onih koje osigurava Kanton Sarajevo.

POZIV BORCIMA

– Kako bi omogućili ujednačeno iskorištavanje prava svim pripadnicima boračke populacije Kantona Sarajevo, ministar za boračka pitanja Omer Osmanović na ovaj način obavještava sve nekadašnje borce-branitelje i članove njihovih porodica koja se to 33 prava koja mogu ostvariti putem ovog resornog ministarstva.

 

“Na samom početku svog mandata želim upoznati sve pripadnike boračke populacije sa svim njihovima pravima propisanim Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, te u isto vrijeme poseban poziv uputiti onima koji do sada nisu iskoristili niti jedno od ovih prava”, istakao je ministar Osmanović, ovim povodom.

Na osnovu pomenutog Zakona, ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica, članovi porodica šehida, članovi porodica poginulih umrlih i nestalih branioca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, ratni vojni zarobljenici i demobilizirani branioci sa područja Kantona, koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, mogu ostvarivati sljedeća prava:

 

1. Zdravstvena zaštita;

2. Medicinska rehabilitacija:

a) banjsko liječenje,

b) klimatsko liječenje;

3.Naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu;

4. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti;

5. Prioritet u zapošljavanju;

6. Subvencioniranje kamata kredita za otvaranje radnih mjesta;

7. Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje;

8. Stipendiranje;

RJEŠAVANJE STAMBENIH PROBLEMA

9. Uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima;

10. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost za izgradnju porodične stambene zgrade;

11. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno ili kupljeno gradsko građevinsko zemljište za izgradnju individualnog stambenog objekata za potrebe boraca-branitelja BiH;

12. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta:

a) nova individualna gradnja,

b) kolektivna gradnja;

13. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost (rente) i posebne naknade u procesu legalizacije objekata izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera;

14. Pravo na izgradnju stana;

15. Dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba:

a) subvencioniranje kamata kredita za rješavanje stambenog pitanja,

b) jednokratna bespovratna sredstva (dodjela građevinskog materijala, izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga, udruživanje sredstava za kupovinu stambene jedinice);

16. Dodjela sredstava za održivi povratak;

17. Pravo na stan u vlasništvu ili dodjelu stana na korištenje;

ZAKUP I OTKUP POSLOVNIH PROSTORA

18. Besplatna i povlaštena vožnja;

19. Naknada troškova dženaze – sahrane;

20. Podizanje nišana – nadgrobnog spomenika;

21. Pravo na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941.“ i djecu šehida-poginulih borca-branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa;

22. Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;

23. Pravo na besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu;

24. Prednost pri smještaju u đačke i studentske domove;

25. Prednost pri korištenju programa nadležnih zavoda za zapošljavanje;

26. Prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;

27. Pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda i kanalizacija, e. energija, gas);

28. Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći kroz:

a) plaćanje troškova vanrednog školovanja,

b) dodjelu prehrambenih i higijenskih artikala,

c) dodjelu novčanih sredstava za rješavanje socijalnih potreba i

d) plaćanje troškova stanarine

e) pružanje sve vrste pomoći osumnjičenim i optuženim bivšim pripadnicima Armije BiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude, kao i članovima njihovih;

NOVČANA EGZISTENCIJA

29. Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;

30. Pravo na obezbjeđenje ogrjeva;

31. Pravo na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80% (dječiji dodatak);

32. Novčana egzistencijalna naknada braniteljima mlađim od 57 godina;

33. Personalna asistencija za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica.

Iz ovog ministarstva obavještavaju pripadnike ove populacije i da će javni poziv za ostvarivanje prava porodica šehida i poginulih boraca u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu biti objavljen tokom provođenja procedure usvajanja budžeta Kantona Sarajevo.

Također, ističu kako će pripadnici ovog dijela boračke populacije, nakon objave ovog poziva, moći predavati zahtjeve za ostvarivanje svojih prava, s tim da će biti izuzeta ona prava koja se ostvaruju po drugim posebnim javnim pozivima.

“Upravo kako smo to učinili sa ovom informacijom, prije objave bilo kojeg javnog poziva za ostvarivanje nekog od navedenih prava, našu populaciju i širu javnost ćemo informirati i na ovaj način”, najavio je ministar Osmanović, navedeno je na Facebook stranici MInistarstva za boračka pitanja KS.

 
 

Komentariši