Zatražena uspostava nagrade Denis Mrnjavac

Denis Mrnjavac nije zaboravljen

U obrazloženju u inicijativi je navedeno da bi nagradu “Denis Mrnjavac” svake godine dodjeljivalo državno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ili Vijeće ministara BiH ovisno o odluci i u skladu sa procedurom koja se propiše jednom učeniku ili učenici, a s ciljem očuvanja sjećanja na njega i sve ostale mladiće i djevojke koji su žrtve nasilja.

 

 

ZA “PRIMJERNE” UČENIKE

Zatražena uspostava nagrade “Denis Mrnjavac” u znak sjećanja na sve žrtve nasilja

 

Državni parlamentarac Damir Arnaut uputio je inicijativu prema Vijeću ministara BiH da se u našoj državi uspostavi nagrada “Denis Mrnjavac” za toleranciju i humano ponašanje, a po uzoru na sličnu nagradu u susjednoj Hrvatskoj.

U obrazloženju u inicijativi je navedeno da bi nagradu “Denis Mrnjavac” svake godine dodjeljivalo državno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ili Vijeće ministara BiH ovisno o odluci i u skladu sa procedurom koja se propiše jednom učeniku ili učenici, a s ciljem očuvanja sjećanja na njega i sve ostale mladiće i djevojke koji su žrtve nasilja.

 

“Sve osnovne i srednje škole u BiH bi mogle nominovati učenike i učenice koji promiču toleranciju i nenasilno ponašanje. Nagrada bi se trebala sastojati od skulpture ili drugog prikladnog predmeta, posebnog priznanja u obliku povelje te jednogodišnje stipendije u prikladnom iznosu, kao i prikladnog priznanja za školu nagrađenog učenika/ce, koje sve detalje pobliže propisuje Vijeće ministara BIH”, navedeno je u inicijativi.

Osvrnuli su se i na nagradu “Luka Ritz” koja se dodjeljuje u Hrvatskoj u spomen na srednjoškolca kojeg su u junu 2008. godine na smrt pretukli huligani na zagrebačkom Mostu slobode.

 

Berin Talić je osuđen 2010. godine na 10 godina zatvora, a Ademir Lelović na 15 godina jer su pomagali maloljetnom Nerminu Sikiriću u ubistvu Denisa Mrnjavca. Sikirić je također osuđen na 15 godina zatvora.

 

“Nadležnost Vijeća ministara BiH da uspostavi nagradu ‘Denis Mrnjavac’ je neupitna. Predložena nagrada ni na koji način ne bi zadirala u segment obrazovanja, već bi jasno i isključivo promovisala ‘zaštitu ličnih i kolektivnih ljudskih prava i sloboda’ jer bi poticala i motivisala učenike širom BiH da njeguju takvo ponašanje i te vrijednosti, kako u školskom tako i u svakodnevnom životu”, naglašeno je u obrazloženju.

Komentariši