Srce postača

Ah, kako je lijepa ramazanska zora,vesela se budi Rogatica moja. 

 

 

 

Srce postača 

 

Ah, kako je lijepa

ramazanska zora,

vesela se budi

Rogatica moja. 

 

Srce postača

zatreperit’ mora.

Allahu  se zahvale

i uputi Njemu dova.

 

Gospodaru moj,

Ti milostiv budi,

i hvala Ti Bože

sabah što rudi,

srce postača u

namzu se budi.

Komentariši