Akademik Kurtćehajić poručio Vučiću: Entiteti nemaju suverenost, već samo nadležnosti

Kurtćehajić: Dodik forgets the provision on additional competencies of the state

“Jučer je Vučić izjavio da priznaje teritorijalni integritet BiH, a što se tiče suvereniteta, priznaje i suverenitet BiH gdje on institucionalno postoji, a gdje postoji institucionalni suverenitet entiteta, on priznaje entitetsku suverenost. Nigdje se u Dejtonskom sporazumu ne spominje nikakva suverenost entiteta. Samo se govori o suverenosti Bosne i Hercegovine”, istakao je Kurtćehajić.

 

 

Akademik Kurtćehajić poručio Vučiću: Entiteti nemaju suverenost, već samo nadležnosti

 

Član Predsjedništva Stranke za Bosnu i Hercegovinu akademik prof. dr. Suad Kurtćehajić reagirao je na jučerašnje izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

 

“Jučer je Vučić izjavio da priznaje teritorijalni integritet BiH, a što se tiče suvereniteta, priznaje i suverenitet BiH gdje on institucionalno postoji, a gdje postoji institucionalni suverenitet entiteta, on priznaje entitetsku suverenost. Nigdje se u Dejtonskom sporazumu ne spominje nikakva suverenost entiteta. Samo se govori o suverenosti Bosne i Hercegovine”, istakao je Kurtćehajić.

 

Dodao je da bi Vučić to morao naučiti, “ili ovo namjerno radi”.

 

“Da bi jedna zemlja bila država, mora imati imati punu unutrašnju i vanjsku suverenost, jer riječ suverenost znači vrhovnu vlast. Država ako nema punu suverenost, nije država, a koliko znamo, Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država i kao takva je primljena u Ujedinjene nacije”, stoji u njegovoj reakciji.

 

Unutrašnji suverenitet znači da je država najviša vlast na svojoj teritoriji, a vanjski suverenitet znači da je država nezavisna i ravnopravna u odnosima s drugim državama. Bez ovih svojstava, koja karakterišu suverenitet, nema ni države, pojašnjava akademik. S druge strane, prema našem Ustavu, nosilac suvereniteta u Bosni i Hercegovini nisu entiteti, nego tri naroda – Bošnjaci, Srbi i Hrvati zajedno s drugim narodima i građani Bosne i Hercegovine.

 

“Suvereni organ je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, a predstavnik suvereniteta Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, što bi Vučić trebao znati s obzirom na to da je završio Pravni fakultet u Beogradu. Jugoslavija je bila mnogo složenija država nego Bosna i Hercegovina i imala je federalne jedinice i podjelu vlasti između saveznih i republičkih organa, u kojoj su građani i narodi ostvarivali, posebno posljednjim ustavima od 1974. godine, svoja prava i obaveze na nivou federalnih jedinica, a na saveznom nivou samo ono o čemu se dogovore federalne jedinice. Unatoč tome, punu suverenost i unutrašnju i vanjsku imala je Jugoslavija, a ne njene republike i pokrajine”, navodi Kurtćehajić.

 

Dodaje da je Aleksandar Vučić pobrkao, ili namjerno to radi, raspodjelu nadležnosti između države Bosne i Hercegovine i njenih entiteta s pojmom suvereniteta.

 

“Čak i kod uspostavljanja specijalnih odnosa entiteta u Bosni i Hercegovini sa susjednim državama jasno piše da entiteti imaju pravo osnovati posebne paralelne odnose sa susjednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnom cjelovitošću Bosne i Hercegovine. Dakle, nema entitetskog suvereniteta i on se nigdje ne spominje. Postoji samo suverenitet Bosne i Hercegovine”, podvukao je akademik Kurtćehajić.

 

 

Komentariši